Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 476/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 476/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZ 476/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 476/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZ 476/IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7114 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZ 476/IX PRODUCTFICHE (36 ko)
   WHIRLPOOL AKZ 476/IX ENERGIELABEL (118 ko)
   WHIRLPOOL AKZ 476/IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (1284 ko)
   WHIRLPOOL AKZ 476/IX PROGRAM CHART (7067 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZ 476/IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd u strikt aan de volgende instructies: - Gebruik beschermende handschoenen voor het uitpakken en installeren. - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. - Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. [. . . ] 2 BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL ELEKTRONISCHE PROGRAMMEERFUNCTIE DISPLAY 1 3 2 1. NAVIGATIEKNOP: navigatie door de menu’s, regeling van te voren ingestelde waarden 3. SELECTIE-/BEVESTIGINGSTOETS OPMERKING: op het display verschijnt voor de aanwijzingen met betrekking tot deze toets. OVERZICHT FUNCTIES Als de knop “Functies” in willekeurig welke stand gezet wordt, wordt de oven ingeschakeld: op het display worden de bijbehorende functies of submenu’s weergegeven. De submenu’s zijn beschikbaar en kunnen gekozen worden door de knop op de functies GRILL, SPECIALS (SPECIALE FUNCTIES), SETTINGS (INSTELLINGEN), BROOD/PIZZA, AUTOMATIC OVEN CLEANING (AUTOMATISCHE REINIGING) te zetten. OPMERKING: zie voor het overzicht en de beschrijving van de functies de specifieke tabel op pagina 59. BESCHRIJVING DISPLAY I H G F A E B C D A. Weergave van de actieve verwarmingselementen voor de verschillende functies B. Symbolen met betrekking tot de regeling van de tijd: timer, bereidingsduur, tijdstip einde bereiding, huidig tijdstip C. Indicatie ovendeur gesloten tijdens de automatische reinigingscyclus (pyrolyse) F. Speciale functies: Ontdooien, Warmhouden, Rijzen NL54 INSCHAKELING VAN DE OVEN - INSTELLING TAAL Als de oven voor het eerst wordt ingeschakeld, geeft het display “ENGLISH” weer. Draai aan de knop “Navigatie” tot de gewenste taal wordt weergegeven en druk op de knop bevestigen. 3 om te DE TIJD INSTELLEN Na het instellen van de taal moet de tijd op de klok worden ingesteld. Draai de knop “Navigatie” tot het juiste uur wordt weergegeven. Bevestigd de gekozen waarde door op de toets 3 te drukken: de twee puntjes van het uur van het tijdstip einde bereiding knipperen, om aan te geven dat de instelling correct is uitgevoerd. De oven zal automatisch later gestart worden om de bereiding op het ingestelde tijdstip te voltooien. KOOKWEKKER Deze functie kan alleen gebruikt worden als de oven uitstaat en is bijvoorbeeld handig om de kooktijd van pasta in te stellen. Met de knop “Functies” op nul, draait u de knop “Navigatie” tot de gewenste tijdsduur wordt weergegeven. Als de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt “END” op het display en klinkt er een geluidssignaal. Om het aftellen te onderbreken, op de toets 3 drukken (op het display verschijnt het huidige tijdstip). NL56 SELECTIE SPECIALE FUNCTIES Door de knop “Functies” op symbool te zetten, opent u een submenu dat zes speciale functies bevat. Om een van deze functies nader te bekijken, te selecteren of te starten, gaat u als volgt te werk: 1. 3. Draai de knop “Functies” op het symbool : op het display wordt “ONTDOOIEN” en het symbool dat bij deze functie hoort weergegeven. Draai aan de knop “Navigatie” om de lijst met functies te doorlopen: ONTDOOIEN, WARMHOUDEN, RIJZEN. Druk op de toets 3 om te bevestigen. EEN BRUIN KORSTJE GEVEN Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht een bruin korstje te geven. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld. Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt op het display: “DRUK OM TE GRATIN. Door op de toets 3 te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. [. . . ] *Laat bij grillen 3-4 cm van de voorste rand van het rooster vrij om dit na afloop van de bereiding makkelijker eruit te kunnen halen. De indicaties in de tabel zijn van toepassing zonder gebruik van de looprails. Gebruik de betreffende tabel om de test uit te voeren. NL66 GEBRUIKSADVIEZEN EN -SUGGESTIES Lezen van de bereidingstabel De tabel geeft aan welke functie het best gebruikt kan worden voor een bepaald gerecht, dat op één of meerdere steunhoogtes tegelijk kan worden bereid. De bereidingstijden gelden vanaf het moment dat het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de voorverwarmingstijd (indien nodig). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZ 476/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZ 476/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag