Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 444 IX INSTALLATIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 444 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZ 444 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 444 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZ 444 IX INSTALLATIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (112 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZ 444 IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD (99 ko)
   WHIRLPOOL AKZ 444 IX INSTALLATION (112 ko)
   WHIRLPOOL AKZ 444 IX PROGRAM CHART (143 ko)
   WHIRLPOOL AKZ 444 IX INSTRUCTION FOR USE (267 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZ 444 IXINSTALLATIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 10200149aNL. fm Page 4 Monday, September 5, 2005 2:23 PM INSTALLATIE VAN DE OVENKOLOM/HALVE KOLOM Aanbevelingen Belangrijk: trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u met een willekeurige installatie- of onderhoudswerkzaamheid begint. • De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus en volgens de instructies van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften. • Controleer na het uitpakken van de oven of het apparaat tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en of de ovendeur goed sluit. [. . . ] • Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren. • Na installatie van de oven mogen de elektrische componenten niet langer vrij toegankelijk zijn. De oven op het elektriciteitsnet aansluiten • Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van de oven (zichtbaar met de deur open). • Als de oven geen voedingskabel heeft, als volgt te werk gaan: 1. Draai de twee bevestigingsschroeven van het afdekplaatje van het klemmenbord los, dat zich beneden op het achterpaneel van de oven bevindt. Verwijder het afdekplaatje om toegang te krijgen tot het klemmenbord en steek de voedingskabel (zie tabel) door de opening aan de achterzijde van de oven. Sluit de kabel aan op het klemmenbord door de schroeven aan te draaien en de kabel aan de kabelklem te verankeren. Plaats het afdekplaatje terug door de twee lipjes in de daarvoor bestemde behuizingen te steken en het plaatje met de twee schroeven vast te zetten. Tabel voedingskabel Aantal geleiders Type kabel 1N+ 2+ De oven op het inbouwen voorbereiden • De keukenkastjes direct naast de oven, moeten tegen hitte bestand zijn (min. • Zaag eerst het keukenkastje en het werkblad op maat, alvorens tot installatie van de apparatuur over te gaan. Verwijder zorgvuldig eventuele spanen of zaagsel omdat zij een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van de van het apparaat. • De afmetingen van de oven en het keukenkastje worden aangegeven in de figuren 1-2-3. • Laat aan de achterkant van het kastje een ventilatie-opening vrij (overeenkomstig de afmetingen op de tekening). De onderzijde van de oven mag na installatie niet vrij toegankelijk zijn. [. . . ] • Verzeker u ervan dat de kunststof afstandstukken (indien bijgeleverd) op de juiste wijze in de daarvoor bestemde bevestigingsopeningen zitten. Bevestig de oven vervolgens met behulp van de bijgeleverde schroeven aan de ombouw. Elektrische aansluiting Aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. • De elektrische aansluiting moet door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd en overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijk geldende voorschriften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZ 444 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZ 444 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag