Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 340/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 340/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZ 340/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 340/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZ 340/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (509 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZ 340/IX PROGRAM CHART (506 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZ 340/IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Giet bij het braden van vlees een beetje water in de opvangbak op het eerste niveau om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen. • Aanbevolen wordt het vlees tijdens de bereiding regelmatig om te draaien. • Tijdens het verwarmen gaat het indicatielampje “C” branden. • Als de ingestelde temperatuur bereikt is, schakelt de functie zichzelf automatisch uit; een geluidssignaal geeft aan dat de oven automatisch overgaat op de functie STATISCH. [. . . ] en Bereidingsduur Tijdstip einde bereiding Klok Snelle inschakeling van de oven 3. Druk op toets ᕄ of wacht 15 seconden voor automatische bevestiging van de instelling. Draai de knop ᕃ op de gewenste functie: op het display knippert de temperatuur of de grillstand. Is dit de juiste waarde, druk dan op toets ᕄ om te bevestigen of wacht circa 10 seconden voor automatische bevestiging van de instelling. Draai knop ᕅ: op het display knippert de temperatuur (of de grillstand indien knop ᕃ op staat). Druk op toets ᕄ om te bevestigen of wacht circa 10 seconden voor automatische bevestiging van de instelling. De oven schakelt circa 5 seconden na de bevestiging in: op het display gaan de aanwijzers voor de temperatuurtoename een voor een branden, om aan te geven dat de temperatuur in °C hoger wordt. NB. : de ingestelde waarden kunnen ook tijdens de bereiding gewijzigd worden. Aan het einde van de bereidingstijd: Schakel de oven uit door knop ᕃ op “0” te draaien. Waarschuwing: Om een willekeurige instelling te annuleren draait u de knop ᕃ op “0”. Door toets ᕄ 5 seconden ingedrukt te houden, schakelt u het geluid van de knop en de toetsen uit. wordt de oven na 4, 30 uur continue werking automatisch uitgeschakeld (behalve de functies en 2. Druk driemaal op toets ᕄ. Nadat de oven voor het eerst is aangesloten op het elektriciteitsnet of na een stroomuitval verschijnt er op het display “ ”. Draai knop ᕃ op “0”. De ingestelde temperatuur of de grillstand veranderen: Draai kop ᕅ en bevestig door toets ᕄ in te drukken, of wacht circa 10 seconden voor automatische bevestiging van de instelling. Op het display verschijnt : Bij het verstrijken van de eerder ingestelde tijd (einde bereiding) verschijnt op het display en klinkt er gedurende 15 minuten met tussenpozen een geluidssignaal. De oven schakelt automatisch uit en de ovenverlichting blijft gedurende 25 min. Op het display verschijnt weer de tijd van de dag. Programmeren van het einde van de bereidingstijd Hiermee kan van te voren het tijdstip voor het einde van de bereiding worden ingesteld. Zie het hoofdstuk: “Snelle inschakeling van de oven”, paragraaf: “Instelling bereidingsfunctie”. 45 minuten) door knop ᕅ te draaien: op het display wordt de ingestelde tijd weergegeven (knipperend). 45 minuten): het symbool wordt de tijd van de dag en de bereidingsduur weergegeven (bv. : 10:00 uur + 45 minuten = 10:45 uur). Kies het tijdstip waarop u wilt dat de bereiding voltooid is, door knop ᕅ te draaien (bv. : 12. 30). Druk enkele malen op toets ᕄ totdat de tijd van de dag weer verschijnt (10:00 uur), of wacht circa 20 seconden voor automatische bevestiging van de instelling. [. . . ] Als de functie “Pyrolyse” wordt geselecteerd, dient eerst de tijdsduur te worden ingesteld (zie de paragraaf “Selectie van de pyrolysetijd). Druk op de ᕄ toets totdat de indicator op het display gaat knipperen. Draai aan knop ᕅ om het tijdstip te selecteren waarop de pyrolyse moet eindigen. Druk op de toets om te bevestigen. Selectie van de uitschakeltijd van de pyrolyse en de startvertraging 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZ 340/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZ 340/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag