Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 895/BA GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 895/BA. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 895/BA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 895/BA te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 895/BA GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (315 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 895/BA INSTALLATIE (541 ko)
   WHIRLPOOL AKT 895/BA PRODUCT-INFORMATIEBLAD (133 ko)
   WHIRLPOOL AKT 895/BA INSTALLATION (540 ko)
   WHIRLPOOL AKT 895/BA PROGRAM CHART (133 ko)
   WHIRLPOOL AKT 895/BA INSTRUCTION FOR USE (314 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 895/BAGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Meet het midden van de verticale zijden van de cut-out volgens afb. • Plaats het midden van de beugels (C) op het midden van de eerder genoemde zijde. • De bovenkant van de beugels moet zijn uitgelijnd met het oppervlak van de kookplaat. • Bevestig de kookplaat met de 4 bijgeleverde schroeven (B) in de daarvoor bedoelde gaten. [. . . ] Producten Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Het afdanken moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, het afvalverzamelpunt of de winkel waar u dit product hebt gekocht. Conformiteitsverklaring • Dit kookvlak is geschikt voor direct contact met levensmiddelen en voldoet aan het (EG) voorschrift nr. • Deze apparatuur is alleen bedoeld voor het bereiden van voedsel. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is mogelijk gevaarlijk. • De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: • veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt). • de veiligheidsvereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EG “Elektromagnetische compatibiliteit”; • de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG. 24 VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN LET OP: De toegankelijke delen van het elektrische huishoudelijke apparaat worden tijdens het gebruik erg heet. Het wordt geadviseerd kinderen op afstand te houden, om brandwonden te vermijden. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint. • Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als dit pas kort tevoren uitgeschakeld is. • Laat reparaties of aanpassingen aan de apparatuur uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerd vakman. • Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen. • Schakel de verwarmingsplaten/kookzones niet in wanneer er geen pan op is geplaatst. • Als vloeistoffen worden gemorst of overkoken, zou de kookplaat automatisch kunnen worden uitgeschakeld: om hem weer te kunnen inschakelen moet het gebied van de bedieningselementen zorgvuldig worden afgedroogd. • De kookplaat heeft verwarmingsplaten/ kookzones van verschillende afmetingen. Gebruik pannen met een onderkant die even groot is als de doorsnede van de verwarmingsplaat/kookzone. • Om permanente beschadiging van de kookplaat van glaskeramiek te vermijden, mogen niet worden gebruikt: - pannen met een niet volledig vlakke onderkant; - metalen pannen met een geëmailleerde bodem. • Gebruik de kookplaat niet als werkblad of om dingen op te zetten. • Blijf in de buurt van het apparaat bij het bereiden van voedsel - brandgevaar. [. . . ] - Met uitzondering van het bericht “F03” of “ER03” wat betekent dat de bedieningszone niet goed is schoongemaakt. - Volg de instructies in paragraaf “Reiniging en onderhoud van de glaskeramische kookplaat” om het ongemak te verhelpen. Als bij een druk op de inschakelknop van de kookplaat één van onderstaande codes verschijnt: F12, F13, F22, F25, F31, F36, F47, E2, E5, E6, E7, E9 neem dan contact op met de klantenservice en geef de weergegeven code door. Als de kookplaat na een intensief gebruik niet werkt, dan is de interne temperatuur van de kookplaat te hoog. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 895/BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 895/BA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag