Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 8700/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 8700/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 8700/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 8700/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 8700/IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2000 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 8700/IX PROGRAMMA OVERZICHT (1937 ko)
   WHIRLPOOL AKT 8700/IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (400 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 8700/IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Heel jonge (0-3 jaar) en jonge kinderen (3-8 jaar) dienen op afstand gehouden te worden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan. - Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. [. . . ] • Zet de pan altijd in het midden van de op de kookplaat getekende kookzone. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die 73/23/EEG als aangepast vervangt) en beschermingsvoorschriften van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG. Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese richtlijnen nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2. INSTALLATIE Controleer na het uitpakken van het product of er geen schade is opgetreden tijdens het transport. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de klantenservice. Zie de afbeeldingen in deze paragraaf voor inbouwafmetingen en installatieinstructies. Er moet een minimumafstand worden aangehouden tussen de kookplaat en de afzuigkap erboven. Zie de gebruikershandleiding van de afzuigkap voor meer informatie. Min. 10 cm NL2 580 X 510 mm STANDAARDINSTALLATIE STANDARD INSTALLATION 560 +2 mm 560 +2 mm 0 0 R = Min. 70 mm min 20 mm 42/46 42 mmmm 580 mm 510 mm 490 +2 mm 490 +2 mm 0 0 482 mm 552 mm GELIJKLIGGENDE INSTALLATIE FLUSH INSTALLATION R = 11, 5 mm Min. 6, 5 mm +2 490+2 mm 0 0 6 mm +2 513 +2 mm 0 0 560+2 mm +2 WAARSCHUWING BELANGRIJK: - - Breng een scheidingspaneel onder de kookplaat aan; Breng geen scheidingspaneel aan als een oven onder het werkblad wordt ingebouwd; Het onderste gedeelte van het product mag niet meer toegankelijk zijn na de installatie; De afstand tussen de onderzijde van het apparaat en het scheidingspaneel moet aan de afmetingen in de afbeelding voldoen; Indien een oven onder de kookplaat wordt ingebouwd, zorg dan dat de oven is uitgerust met een koelsysteem; Installeer de kookplaat niet boven een afwasmachine of wasmachine om schade aan de elektronische circuits door het in contact komen met stoom of vocht te voorkomen. min. 20 mm DE KOOKPLAAT AANBRENGEN Breng na de elektrische aansluiting (zie het hoofdstuk “Elektrische aansluiting”) alle bevestigingsklemmen zoals afgebeeld in de daartoe bestemde sleuven aan de zijkanten van de kookplaat aan. De aanwezigheid van water, gemorste vloeistoffen uit potten en pannen of eventuele objecten op de toetsen kunnen leiden tot het per abuis activeren of deactiveren van de toetsenblokkering. Timer De timer kan gebruikt worden om een bereidingstijd in te stellen van maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten) voor alle kookzones. Selecteer de kookzone die gebruikt moet worden, raak de timertoets “-” of “+” aan en een piepsignaal duidt de functie aan. De waarde van de timer kan verhoogd of verlaagd worden door uw vinger op de toets “+” of “-” te houden. Na het selecteren van de timerwaarde blijft het display 10 seconden knipperen voordat het aftellen start. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, is een geluidssignaal hoorbaar en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Om de timer te deactiveren, selecteert u de kookzone en raakt u de timertoetsen “-” en “+” tegelijkertijd aan. BELANGRIJK: - Het puntje dat naast het display van het vermogensniveau knippert, duidt aan dat de timerfunctie op de betreffende zone actief is. - De timer is beschikbaar voor alle zones, maar slechts één voor één. NL5 Restwarmte-indicatie. WAARSCHUWING Deze indicatie waarschuwt de gebruiker wanneer er nog kookzones heet zijn. Als een restwarmte-indicatie van een bepaalde kookzone nog brandt, dan kan deze zone gebruikt worden om bijvoorbeeld een gerecht warm te houden of boter te smelten. Wanneer de kookzone is afgekoeld, wordt het display uitgeschakeld. Speciale functies Sommige modellen hebben speciale functies: Toets Naam functie Visuele indicatie Beschrijving 1 of 2 LED's ingeschakeld De toets activeert de dubbele of drievoudige zone (indien aanwezig). [. . . ] • Gebruik een snelkookpan om nog meer energie en tijd te besparen. REINIGING WAARSCHUWING Gebruik geen stoomreinigers. Controleer voor het reinigen of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicatie (“H”) niet wordt weergegeven. BELANGRIJK: Gebruik geen schuursponsjes of schuurmatjes. • Reinig de kookplaat na elk gebruik (wanneer deze is afgekoeld) om aanslag en vlekken door voedselresten te verwijderen. • Suiker of voedsel met een hoog suikergehalte kan tot beschadiging van de kookplaat leiden en moet direct verwijderd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 8700/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 8700/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag