Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 864/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 864/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 864/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 864/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 864/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (239 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 864/IX INSTALLATION (298 ko)
   WHIRLPOOL AKT 864/IX PROGRAM CHART (136 ko)
   WHIRLPOOL AKT 864/IX INSTRUCTION FOR USE (314 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 864/IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Op voorwaarde dat de juiste houders worden gebruikt is deze functie geschikt om: deeg te laten rijzen, boter zacht te laten worden, zuigflessen of babyvoeding warm te houden, yoghurt te maken, chocolade te smelten. Snelkookfunctie Stelt een hoger vermogen dan het maximum in om het water snel te laten koken. Timerfunctie De timerfunctie kan als kookwekker worden ingesteld, maar kan ook de werking van een kookzone programmeren. Algemeen gebruik Druk minstens 2 sec. Als de kookplaat al eerder ingeschakeld is geweest en de kookzones nog niet voldoende zijn afgekoeld, tonen de displays van de nog warme kookzones het symbool H. [. . . ] Om de speciale functie te wijzigen selecteert u de gewenste kookzone en drukt u op de toets van de nieuw in te stellen speciale functie. 3. Functie meervoudige kookzone De functie schakelt ook de buitenste kring van de kookzones in (waar aanwezig), zodat met pannen met een grote diameter kan worden gekookt en de warmteverspreiding van het verwarmingselement onder de kookzone zo goed mogelijk wordt benut. Inschakeling en verwijdering van de functie meervoudige kookzone De functie wordt ingeschakeld met de toets en. De functie kan op elke vermogensstand en bij alle speciale functies worden geselecteerd. De functie wordt verwijderd als tegelijkertijd op de toetsen en wordt gedrukt. Gebruik van de speciale functies en geavanceerd gebruik van de kookplaat 1. Pauzefunctie Met de pauzefunctie kan de bereiding tijdelijk worden onderbroken, zodat het voedsel niet aanbrandt of overkookt als gevolg van te lange en ongewenste bereidingen. Bij inschakeling van de pauzefunctie worden alle werkende kookzones op een warmhoudtemperatuur gezet die overeenstemt met de temperatuur van de speciale warmhoudfunctie. Inschakeling en verwijdering van de pauzefunctie De pauzefunctie wordt ingeschakeld met de toets . De displays van alle kookzones geven twee knipperende verticale balken weer. Als de functie gematigd verwarmen op één van de zones was ingesteld, dan zal de warmhoudtemperatuur van de kookzone overeenstemmen met die van de functie gematigd verwarmen, omdat deze functie een gematigder bereiding heeft. Om de pauzefunctie te verwijderen moet nogmaals op de pauzetoets worden gedrukt. De kookzones worden weer in de standen gezet die vóór de inschakeling van de pauzefunctie golden zodra de pauzefunctie wordt uitgeschakeld. Eventuele tijdsinstellingen die vóór de inschakeling van de pauzefunctie waren ingesteld, gaan tijdens de gehele duur van de pauzefunctie door met hun telling. LAAT DE KOOKPLAAT OM GEEN ENKELE REDEN ONBEWAAKT ACHTER, OOK NIET ALS DE PAUZEFUNCTIE ACTIEF IS. 4. Snelkookfunctie De snelkookfunctie stelt de kookzone gedurende een beperkte tijd in op een hogere temperatuur dan de stand 9. Inschakeling en verwijdering van de snelkookfunctie De functie kan op elke ingeschakelde kookzone worden ingesteld met de toets . Druk voor het verwijderen van de functie op de toets van de gewenste zone waardoor de vermogensstand afneemt of druk tegelijkertijd op de toetsen en . 5. Timerfunctie De timerfunctie kan worden gebruikt als kookwekker, zonder aan een specifieke kookzone te worden toegewezen, of kan de werking van een bepaalde kookzone programmeren. Inschakeling en verwijdering van de timerfunctie De timerfunctie als kookwekker wordt ingeschakeld met de toets op de balk met de speciale functies. [. . . ] De controle wordt uitgeschakeld met uitzondering van de kinderbeveiligingstoets en van de aan/uittoets. De controle wordt geblokkeerd in de condities waarin de kookplaat zich vóór de inschakeling van de kinderbeveiligingsfunctie bevond. De standen of speciale functies die vóór de inschakeling van de kinderbeveiligingsfunctie op de kookzones waren ingesteld blijven onveranderd en kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd. Als geen van de kookzones werkt, schakelt de kinderbeveiligingsfunctie de kookplaat uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 864/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 864/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag