Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 860/IX PRODUCTINFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 860/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 860/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 860/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 860/IX PRODUCTINFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (392 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 860/IX INSTALLATION (298 ko)
   WHIRLPOOL AKT 860/IX PROGRAM CHART (141 ko)
   WHIRLPOOL AKT 860/IX INSTRUCTION FOR USE (314 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 860/IXPRODUCTINFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-rings brander 24 tot 26 cm Gebruik de juiste hoeveelheid water voor het koken van halfsnelle brander 16 tot 22 cm voedsel, en houd het deksel op de pan. sudderbrander 8 tot 14 cm Als u pannen met een bolle bodem gebruikt (WOK), gebruik dan het meegeleverde steunrooster. Dit rooster mag alleen op de 4-rings brander worden gebruikt. AARDGAS (Methaan) G25 4-rings brander Halfsnelle brander Sudderbrander 4-rings brander Halfsnelle brander Sudderbrander VLOEIBAAR GAS (Butaan-Propaan) G30-G31 25 30 35 Soort gas dat gebruikt wordt G25 25 mbar G30-31 30 mbar Configuratie model 4 branders 4 branders Nominaal thermisch vermogen kW 7, 80 7, 80 Lucht die nodig is (m3) voor verbranding van 1 m3 gas 8, 187 30, 94 ELEKTRISCHE VOEDING: 230 V - 50 Hz 5019 319 01107/A Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst. VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst OPMERKINGEN: • • • • • • • • Deze instructies zijn alleen geldig voor de landen van bestemming waarvan de afkortingen worden vermeld op het productinformatieblad en op de kookplaat zelf. [. . . ] Dit rooster mag alleen op de 4-rings brander worden gebruikt. AARDGAS (Methaan) G25 4-rings brander Halfsnelle brander Sudderbrander 4-rings brander Halfsnelle brander Sudderbrander VLOEIBAAR GAS (Butaan-Propaan) G30-G31 25 30 35 Soort gas dat gebruikt wordt G25 25 mbar G30-31 30 mbar Configuratie model 4 branders 4 branders Nominaal thermisch vermogen kW 7, 80 7, 80 Lucht die nodig is (m3) voor verbranding van 1 m3 gas 8, 187 30, 94 ELEKTRISCHE VOEDING: 230 V - 50 Hz 5019 319 01107/A Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst. VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst OPMERKINGEN: • • • • • • • • Deze instructies zijn alleen geldig voor de landen van bestemming waarvan de afkortingen worden vermeld op het productinformatieblad en op de kookplaat zelf. Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz. ) buiten het bereik van kinderen, want het vormt een mogelijke bron van gevaar. Controleer of de kookplaat beschadigd is tijdens het transport, en verwijder de beschermfolie die eventueel op de onderdelen van het apparaat zit. Deze kookplaat (klasse 3) is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik (zoals kamerverwarming) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is daarom gevaarlijk. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Dit apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd en gebruikt in vertrekken met een goede ventilatie, die in overeenstemming is met de geldende voorschriften. Lees de aanwijzingen zorgvuldig door, alvorens dit apparaat te gaan installeren en gebruiken. Als er een oven onder de kookplaat moet worden geïnstalleerd, controleer dan of deze is gefabriceerd door Whirlpool en voorzien is van een koelsysteem. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als er een oven van een ander merk onder de kookplaat wordt geïnstalleerd. Controleer voor de installatie of: de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat (zie de typeplaat en de sproeiertabel). de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke voorschriften. verbrandingsproducten in de open lucht worden afgevoerd via specifieke wasemkappen of elektrische ventilators, die in de muur en/of ramen zijn gemonteerd. er gezorgd wordt voor natuurlijke luchtcirculatie door een vrije opening in de muur van minstens 100 cm2. Deze opening in de muur moet: permanent zijn, en in een buitenmuur zitten van het vertrek dat geventileerd moet worden; zo gemaakt zijn dat hij noch aan de binnen-, noch aan de buitenkant kan worden afgedekt (ook niet onopzettelijk); beschermd worden door plastic roosters, metaalgaas, enz. , waarbij erop moet worden gelet dat het effectieve ventilatie-oppervlak dat hierboven aangegeven wordt, niet wordt verkleind; dichtbij de vloer zitten, en zo geplaatst zijn dat hij niet van invloed is op de werking van het luchtafzuigsysteem. Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden. Product Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EEG met betrekking tot Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). [. . . ] er gezorgd wordt voor natuurlijke luchtcirculatie door een vrije opening in de muur van minstens 100 cm2. Deze opening in de muur moet: permanent zijn, en in een buitenmuur zitten van het vertrek dat geventileerd moet worden; zo gemaakt zijn dat hij noch aan de binnen-, noch aan de buitenkant kan worden afgedekt (ook niet onopzettelijk); beschermd worden door plastic roosters, metaalgaas, enz. , waarbij erop moet worden gelet dat het effectieve ventilatie-oppervlak dat hierboven aangegeven wordt, niet wordt verkleind; dichtbij de vloer zitten, en zo geplaatst zijn dat hij niet van invloed is op de werking van het luchtafzuigsysteem. Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden. Product Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EEG met betrekking tot Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 860/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 860/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag