Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 835/IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 835/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 835/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 835/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 835/IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (233 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 835/IX INSTALLATIE (299 ko)
   WHIRLPOOL AKT 835/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD (517 ko)
   WHIRLPOOL AKT 835/IX INSTALLATION (298 ko)
   WHIRLPOOL AKT 835/IX PROGRAM CHART (516 ko)
   WHIRLPOOL AKT 835/IX INSTRUCTION FOR USE (229 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 835/IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de kookplaat in het gemaakte gat, zodat de veerklemmen (A) in de aanslagen van de beugels (C afb. 4 B) Als het werkblad van marmer of andere materialen (kunststof, keramiek, steen, etc. ) is, moet de kookplaat worden vastgezet met steunen, code 4819 310 18528 (verkrijgbaar via de klantenservice als ze niet meegeleverd zijn). Plaats de steunen (C) zoals aangegeven wordt op de afbeelding en overeenkomstig met de dikte van het werkblad. [. . . ] Producten • • • • Deze apparatuur is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is mogelijk gevaarlijk. De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de “Laagspanningsrichtlijn” nr. de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EG “Elektromagnetische compatibiliteit”. de vereiste van richtlijn 93/68/EG. 29 31902016NL. fm Page 30 Tuesday, May 9, 2006 10:17 AM ALGEMENE VOORZOFGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN Waarschuwing: toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik. Om brandwonden te voorkomen moeten kinderen uit de buurt worden gehouden. Niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door jonge kinderen of gehandicapte personen. Jonge kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat. • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u • • • • De kookplaat heeft verwarmingsplaten/ kookzones van verschillende afmetingen. Gebruik pannen met een onderkant die even groot is als de doorsnede van de verwarmingsplaat/kookzone. • Schakel de verwarmingsplaten/kookzones niet in wanneer er geen pan op is geplaatst. • Reinig het apparaat nooit met water onder hoge druk of met stoomreinigingsapparatuur. • Als er vloeistof op het bedieningspaneel wordt gedetecteerd, wordt de kookplaat uitgeschakeld. Neem het bedieningspaneel zorgvuldig af om het opnieuw te kunnen gebruiken. met onderhoudswerkzaamheden begint. Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net uitgezet is. [. . . ] _ Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddel, ovenreinigers of pannensponsjes. De kookplaat moet regelmatig behandeld worden met een beschermende was die geschikt is voor kookplaten van glazen keramiek. HET OPSPOREN VAN STORINGEN De kookplaat werkt niet • • • Heeft u bij het drukken op de bedieningsknoppen de instructies in het gedeelte “Gebruik van de kookplaat” in het aparte ”Productinformatieblad” gevolgd?Als er een plaat is gekozen en “F” of “ER” - Met uitzondering van het bericht “F03” of “ER03”, wat betekent dat de - Volg, om het probleem op te lossen, de aanwijzingen in het deel “Reiniging en onderhoud van de glaskeramische kookplaat” op. . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 835/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 835/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag