Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 833/LX INSTALLATIE INSTRUCTIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 833/LX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 833/LX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 833/LX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 833/LX INSTALLATIE INSTRUCTIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (299 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 833/LX PROGRAM CHART (168 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 833/LXINSTALLATIE INSTRUCTIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan mensen of dieren, of voor materiële schade die ontstaat doordat niet aan deze eisen is voldaan. - Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen. - Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. - Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten. [. . . ] Als er een oven onder de kookplaat moet worden geïnstalleerd, controleer dan of deze is gefabriceerd door Whirlpool en voorzien is van een koelsysteem. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als er een oven van een ander merk onder de kookplaat wordt geïnstalleerd. Controleer voor de installatie of: - de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat (zie het typeplaatje en de sproeiertabel); - de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke voorschriften; - Dit apparaat is niet aangesloten op een afzuigapparaat. Het moet geïnstalleerd worden volgens de geldende installatievoorschriften. Besteed speciale aandacht aan de relevante vereisten met betrekking tot ventilatie. - verbrandingsproducten in de open lucht worden afgevoerd via specifieke afzuigkappen of elektrische ventilators, die in de muur en/of ramen zijn gemonteerd. • GASAANSLUITING WAARSCHUWING • Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften. • U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen terugvinden in de paragraaf “Verwijzing naar plaatselijke voorschriften”. Als er geen informatie over uw land wordt gegeven, doe dan navraag bij de installateur. • De aansluiting van de kookplaat op de gasleiding of de gasfles moet uitgevoerd worden met behulp van een starre koperen of stalen leiding met fittingen die voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of door middel van een roestvrijstalen slang met glad oppervlak, die voldoet aan de plaatselijke voorschriften. • ALLEEN VOOR BELGIË: De elleboogverbinding (A) op het apparaat dient te worden vervangen door de bijgeleverde verbinding (indien aanwezig). BELANGRIJK: als er een slang van roestvrij staal wordt gebruikt, moet deze zo worden geplaatst dat hij geen bewegende delen van de meubels kan raken. De aansluiting moet uitgevoerd worden ofwel met een stijve leiding in overeenstemming met de norm NBN D 51-003 ofwel met een flexibele leiding in overeenstemming met het het specificatieblad A. R. G. B. /03 Het apparaat moet geïnstalleerd worden met een door AGB-goedgekeurde afsluiter. KLANTENSERVICE Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u de klantenservice belt: - type storing of probleem; - exact model (te vinden op het label op het instructie-/garantieboekje); - servicenummer; dit is het nummer dat u aantreft na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het label op het instructie-/garantieboekje; - uw volledige adres en telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, zoals aangegeven staat in de garantie. (Plak het etiket van de garantie hier) OPSPOREN VAN STORINGEN Als de kookplaat niet goed werkt, lees dan eerst de aanwijzingen voor het opsporen van storingen door voordat u de Klantenservice belt. De brander ontsteekt niet of de vlam is niet gelijkmatig Controleer of: • Het gas of de elektrische voeding niet uitgeschakeld zijn, en vooral of de gaskraan open staat. • De branderonderdelen zijn gereinigd, gedroogd en correct zijn geplaatst. De brander blijft niet branden Controleer of: • De knop bij het aansteken van de brander lang genoeg ingedrukt is om de beveiliging te activeren. • De openingen van de brander niet verstopt zitten in de buurt van het thermokoppel. • De instelling van de laagste stand correct is (zie de desbetreffende paragraaf ). Controleer of: • De bodem van de pan perfect vlak is • De pan midden op de brander staat. Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice. Producent: Whirlpool Europe S. r. l. Controleer deze onderdelen regelmatig, en maak ze indien nodig schoon met een vochtige doek. Als er aangekoekt voedsel op zit, moet dit worden verwijderd met een tandenstoker of een naald. [. . . ] • Om één van de branders aan te steken draait u de betreffende knop tegen de klok in op de stand van de grootste vlam. • Druk de knop tegen het bedieningspaneel om de brander aan te steken. • Nadat de brander is aangestoken moet u de knop nog ongeveer 5-10 seconden ingedrukt houden om de veiligheidsinrichting goed te laten werken. De beveiliging waarmee de brander is uitgerust zal het gas afsluiten als de brander per ongeluk uitgaat (door tocht, tijdelijk onderbreken van de gastoevoer, gemorste vloeistoffen etc. ). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 833/LX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 833/LX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag