Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 8130/NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 8130/NE. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 8130/NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 8130/NE te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 8130/NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (663 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 8130/NE PROGRAMMA OVERZICHT (171 ko)
   WHIRLPOOL AKT 8130/NE PRODUCTINFORMATIEBLAD (378 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 8130/NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Repareer of vervang geen 26 • • • • • • • • • • • programmering van de bedieningsknoppen. Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Kinderen jonger dan 8 jaar oud moeten op afstand worden gehouden, mits deze voortdurend onder toezicht staan. De toegankelijke onderdelen kunnen zeer heet worden tijdens het gebruik. [. . . ] Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders (inclusief de aardleiding) van de juiste afmetingen. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de bovengenoemde voorschriften. Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05RR-F zoals aangegeven is in onderstaande tabel: Netspanning. Geleiders 230V ~ + 230-240V ~ + 230V 3~ + 400V 3N ~ + 400V 2N ~ + Aantal x afmeting 3 X 4 mm2 3 X 4 mm2 (alleen voor Australië) 4 X 1, 5 mm2 5 X 1, 5 mm2 4 X 1, 5 mm2 Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een meerpolige tussenschakelaar met een afstand van min. Let op: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad, en moet zodanig geplaatst worden dat schade of oververhitting ten gevolge van contact met de plaat vermeden wordt. Klemaansluitingen Opmerking: de geel/groene aardekabel moet aan het contact met het teken worden verbonden en langer zijn dan de andere draden. Steek het netsnoer in de kabelklem en sluit de draden aan op het klemblok zoals aangegeven is in het diagram. • Sluit het deksel van het klemblok (A) en draai de schroef vast. • Nadat de elektrische aansluiting tot stand is gebracht, bevestigt u de kookplaat in het werkblad en haakt u deze in de draagveren, zoals te zien is in de illustratie. 29 TIPS VOOR ENERGIEBESPARING • Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone. • Met een snelkoker kunt u nog meer energie en tijd te besparen. NEE! MILIEUTIPS 1. Verpakking • Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het symbool ( ). Producten Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. EG-conformiteitsverklaring • Dit kookvlak is geschikt voor direct contact met levensmiddelen en voldoet aan het (EG) voorschrift nr. [. . . ] Als er een plaat is gekozen en “F” of “ER” gevolgd door een nummer op het display verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice. - Met uitzondering van het bericht “F03” of “ER03”, wat betekent dat de bedieningszone niet goed is schoongemaakt. - Volg, om het probleem op te lossen, de aanwijzingen in het deel “Reiniging en onderhoud van de glaskeramische kookplaat” op. Als de kookplaat niet werkt na intensief gebruik, dan is de binnentemperatuur van de kookplaat te hoog. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 8130/NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 8130/NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag