Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 813/LX INSTALLATIE INSTRUCTIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 813/LX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 813/LX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 813/LX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 813/LX INSTALLATIE INSTRUCTIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (299 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 813/LXINSTALLATIE INSTRUCTIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de afstand “A” tussen de muurkasten groter is dan de breedte van de kookplaat, moet de hoogte “B” minimaal 400 mm bedragen. Als er een wasemkap boven de kookplaat wordt geïnstalleerd, zie dan de bij de wasemkap geleverde instructies voor de juiste afstand. SPUITSTUKTABEL Soort gas dat gebruikt wordt Type brander Type spuitstuk 142 132 100 79 95 87 67 50 Nominaal thermisch vermogen kW 10, 8 10, 8 Nominaal thermisch vermogen kW 3, 50 3, 00 1, 65 1, 00 3, 50 3, 00 1, 65 1, 00 Nominaal verbruik 389 I/h 333 I/h 183 I/h 111I/h 254 g/h 218 g/h 120 g/h 73 g/h Verminderd thermisch vermogen kW 1, 70 0, 60 0, 35 0, 35 1, 50 0, 60 0, 35 0, 35 CATEGORIE II2L3B/P Gasdruk (mbar) min. max. G25 4-rings brander Snelle brander Halfsnelle brander Sudderbrander 4-rings brander Snelle brander Halfsnelle brander Sudderbrander 20 25 30 VLOEIBAAR GAS (Butaan-Propaan) G30-G31 Soort gas dat gebruikt wordt G25 25 mbar G30-G31 30 mbar 25 30 35 Configuratie model 5 branders 5 branders Totaal nominaal verbruik 1199 I/h 785 g/h Lucht die nodig is (m3) voor verbranding van 1 m3 gas 8, 187 30, 94 ELEKTRISCHE VOEDING: 230 V ~ 50 Hz 5019 319 01429 Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst. VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst Conformiteitsverklaring • Deze kookplaat is ontworpen, gebouwd en verhandeld in overeenstemming met: - de veiligheidsvereisten van de “Gas-richtlijn” 90/396/EEG - de veiligheidsvereisten van de “Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG - beschermingsvoorschriften van de “ECM” Richtlijn 89/336/EEG - de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG Deze kookplaat is geschikt voor contact met voedsel, en voldoet aan de Richtlijn 108/2004/EEG. • • • • • • • Deze instructies zijn alleen geldig voor de landen van bestemming waarvan de afkortingen worden vermeld op het productinformatieblad en op de kookplaat zelf. [. . . ] max. G25 4-rings brander Snelle brander Halfsnelle brander Sudderbrander 4-rings brander Snelle brander Halfsnelle brander Sudderbrander 20 25 30 VLOEIBAAR GAS (Butaan-Propaan) G30-G31 Soort gas dat gebruikt wordt G25 25 mbar G30-G31 30 mbar 25 30 35 Configuratie model 5 branders 5 branders Totaal nominaal verbruik 1199 I/h 785 g/h Lucht die nodig is (m3) voor verbranding van 1 m3 gas 8, 187 30, 94 ELEKTRISCHE VOEDING: 230 V ~ 50 Hz 5019 319 01429 Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst. VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE AANBEVELINGEN Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst Conformiteitsverklaring • Deze kookplaat is ontworpen, gebouwd en verhandeld in overeenstemming met: - de veiligheidsvereisten van de “Gas-richtlijn” 90/396/EEG - de veiligheidsvereisten van de “Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG - beschermingsvoorschriften van de “ECM” Richtlijn 89/336/EEG - de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG Deze kookplaat is geschikt voor contact met voedsel, en voldoet aan de Richtlijn 108/2004/EEG. • • • • • • • Deze instructies zijn alleen geldig voor de landen van bestemming waarvan de afkortingen worden vermeld op het productinformatieblad en op de kookplaat zelf. Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz. ) buiten het bereik van kinderen, want het vormt een mogelijke bron van gevaar. Controleer of de kookplaat beschadigd is tijdens het transport, en verwijder de beschermfolie die eventueel op de onderdelen van het apparaat zit. Deze kookplaat (klasse 3) is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik (zoals kamerverwarming) dient beschouwd te worden als oneigenlijk en dus gevaarlijk gebruik. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Dit apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd en gebruikt in vertrekken met een goede ventilatie, die in overeenstemming is met de geldende voorschriften. Lees de aanwijzingen zorgvuldig door, alvorens dit apparaat te gaan installeren en gebruiken. Als er een oven onder de kookplaat moet worden geïnstalleerd, controleer dan of deze is gefabriceerd door Whirlpool en voorzien is van een koelsysteem. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als er een oven van een ander merk onder de kookplaat wordt geïnstalleerd. Controleer voor de installatie of: de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat (zie de typeplaat en de spuitstuktabel). de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke voorschriften. verbrandingsproducten in de open lucht worden afgevoerd via specifieke wasemkappen of elektrische ventilators, die in de muur en/of ramen zijn gemonteerd. er een natuurlijke luchtcirculatie verzekerd is, door een vrije opening in de muur van minstens 100 cm2. Deze opening in de muur moet: permanent zijn, en in een buitenmuur zitten van het vertrek dat geventileerd moet worden; zo gemaakt zijn dat hij noch aan de binnen- noch aan de buitenkant kan worden afgedekt (ook niet onopzettelijk); beschermd worden door plastic roosters, metaalgaas, enz. , waarbij erop moet worden gelet dat het effectieve ventilatie-oppervlak dat hierboven aangegeven wordt, niet wordt verkleind; dichtbij de vloer zitten, en zo geplaatst zijn dat hij niet van invloed is op de werking van het luchtafzuigsysteem. Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden. Product Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EEG met betrekking tot Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). [. . . ] er een natuurlijke luchtcirculatie verzekerd is, door een vrije opening in de muur van minstens 100 cm2. Deze opening in de muur moet: permanent zijn, en in een buitenmuur zitten van het vertrek dat geventileerd moet worden; zo gemaakt zijn dat hij noch aan de binnen- noch aan de buitenkant kan worden afgedekt (ook niet onopzettelijk); beschermd worden door plastic roosters, metaalgaas, enz. , waarbij erop moet worden gelet dat het effectieve ventilatie-oppervlak dat hierboven aangegeven wordt, niet wordt verkleind; dichtbij de vloer zitten, en zo geplaatst zijn dat hij niet van invloed is op de werking van het luchtafzuigsysteem. Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden. Product Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EEG met betrekking tot Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 813/LX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 813/LX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag