Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 8090 LX PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 8090 LX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 8090 LX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 8090 LX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 8090 LX PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (182 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 8090 LX PRODUCTINFORMATIEBLAD (381 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 8090 LXPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 10 cm 5019 300 01468 C D B F E A B C-E Aan/Uit Selectie kookzones en timer Verhogen en verlagen van het vermogen D F A Toets vergrendeling kookplaat Activeren/deactiveren meervoudige zone (indien aanwezig) H Bij de eerste installatie voert het bedieningspaneel een werkingscontrole van circa 1 seconde uit, waarna de functie “Vergrendeling kookplaat” automatisch wordt ingeschakeld. De kookplaat geeft een geluidssignaal en het indicatielampje gaat uit. [. . . ] OPMERKING: Als het apparaat gereset wordt, dient u deze procedure te herhalen. Houd de toets “A” ongeveer 2 seconden ingedrukt om de kookplaat in te schakelen. geen van de kookzones wordt ingeschakeld, wordt de kookplaat om veiligheidsredenen automatisch uitgeschakeld. Druk op één van de toetsen “B” die overeenstemt met de kookzone die u wilt gebruiken. Selecteer de warmtestand door op de toets “E” of “C” te drukken. Druk tegelijkertijd op de toetsen +/- om alle instellingen te annuleren. Druk twee keer op de kookzone waarbij de timer is ingesteld om de resterende tijd weer te geven. De functie VERGRENDELING KOOKPLAAT wordt ingeschakeld door de toets “D” ingedrukt te houden totdat een puntje boven de functietoets oplicht. Deze functie blokkeert alle toetsen, met uitzondering van de aan/uittoets van de kookplaat “A”. Deze functie blijft ook ingeschakeld nadat de kookplaat uit- en weer ingeschakeld is, en kan worden gedeactiveerd door opnieuw op de toets “D” te drukken totdat de punt boven de functietoets verdwijnt. RESTWARMTE-INDICATOR Nadat de kookzone uitgeschakeld is, blijft de restwarmte-indicator “H” aan of knippert afwisselend met “0” totdat de temperatuur van de kookplaat tot een veilig niveau is gedaald. BELANGRIJK: om veiligheidsredenen is de kookplaat van een automatische uitschakelfunctie voorzien. Langdurig gebruik van dezelfde warmtestand activeert de automatische uitschakeling van de kookzone (de kookzone wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld nadat deze 1 uur op de maximale verhitting is ingesteld). [. . . ] RESTWARMTE-INDICATOR Nadat de kookzone uitgeschakeld is, blijft de restwarmte-indicator “H” aan of knippert afwisselend met “0” totdat de temperatuur van de kookplaat tot een veilig niveau is gedaald. BELANGRIJK: om veiligheidsredenen is de kookplaat van een automatische uitschakelfunctie voorzien. Langdurig gebruik van dezelfde warmtestand activeert de automatische uitschakeling van de kookzone (de kookzone wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld nadat deze 1 uur op de maximale verhitting is ingesteld). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 8090 LX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 8090 LX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag