Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 809/LX INSTALLATIE INSTRUCTIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 809/LX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 809/LX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 809/LX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 809/LX INSTALLATIE INSTRUCTIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (299 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 809/LXINSTALLATIE INSTRUCTIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CATEGORIE II2L3B/P Type brander Type spruitstuk 141 100 79 94 67 50 Nominaal Nominaal thermisch verbruik vermogen kW 3, 50 1, 65 1, 00 3, 50 1, 65 1, 00 389 l/h 183 l/h 111 l/h 254 g/h 120 g/h 73 g/h Verminderd thermisch vermogen kW 0, 60 0, 35 0, 35 0, 60 0, 35 0, 35 Gasdruk (mbar) min. max. PRAKTISCHE WENKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE BRANDERS Voor optimale prestaties van de branders, dient u de volgende regels op te volgen: Gebruik pannen die bij de branders passen (zie de tabel rechts). ultrasnelle brander Gebruik de juiste hoeveelheid water voor het koken van halfsnelle brander voedsel, en houd het deksel op de pan. [. . . ] ultrasnelle brander Gebruik de juiste hoeveelheid water voor het koken van halfsnelle brander voedsel, en houd het deksel op de pan. sudderbrander SPUITSTUKTABEL Soort gas dat gebruikt wordt Pan Ø van 24 tot 26 cm 16 tot 22 cm van 8 tot 14 cm AARDGAS (Methaan) G25 Ultrasnelle brander Halfsnelle brander Sudderbrander Ultrasnelle brander Halfsnelle brander Sudderbrander 20 25 30 VLOEIBAAR GAS (Butaan-Propaan) G30-G31 25 30 35 Soort gas dat gebruikt wordt G25 25 mbar G30-G31 30 mbar Configuratie model 4 branders 4 branders Nominaal thermisch vermogen kW 7, 80 7, 80 Totaal nominaal verbruik 866 l/h 567 g/h Lucht die nodig is (m3) voor verbranding van 1 m3 gas 8, 187 30, 94 ELEKTRISCHE VOEDING: 230 V ~ 50 Hz 5019 319 01425 Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst. Een verkeerd gebruik van de pannenroosters kan krassen op de kookplaat veroorzaken. Plaats de pannenroosters niet ondersteboven en schuif de roosters niet over de kookplaat. Als de kookplaat een glaskeramisch oppervlak heeft, is het volgende niet toegestaan: Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en • te bewaren voor raadpleging in de toekomst - Het gebruik van potten en pannen van gietijzer en aardewerk - het gebruik van hitteverdelers (b. v. metaalgaas) • Deze instructies zijn alleen geldig voor de landen van bestemming waarvan de afkortingen worden vermeld op het productinformatieblad en op de kookplaat zelf. - Het gebruik van twee kookzones voor dezelfde pan • Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz. ) buiten het bereik van kinderen, want het vormt een • Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van mogelijke bron van gevaar. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of • Controleer of de kookplaat beschadigd is tijdens het transport, en verwijder de beschermfolie die eventueel op de geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met onderdelen van het apparaat zit. betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke voorschriften. verbrandingsproducten in de open lucht worden afgevoerd via specifieke wasemkappen of elektrische ventilators, die in de muur en/of ramen zijn gemonteerd. er gezorgd wordt voor natuurlijke luchtcirculatie door een vrije opening in de muur van minstens 100 cm2. Deze opening in de muur moet: permanent zijn, en in een buitenmuur zitten van het vertrek dat geventileerd moet worden; zo gemaakt zijn dat hij noch aan de binnen-, noch aan de buitenkant kan worden afgedekt (ook niet onopzettelijk); beschermd worden door plastic roosters, metaalgaas, enz. , waarbij erop moet worden gelet dat het effectieve ventilatie-oppervlak dat hierboven aangegeven wordt, niet wordt verkleind; dichtbij de vloer zitten, en zo geplaatst zijn dat hij niet van invloed is op de werking van het luchtafzuigsysteem. MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar en draagt het recyclingsymbool , waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden. Product Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EEG met betrekking tot Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt kunnen worden als dit product op een verkeerde manier als afval wordt verwerkt. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. [. . . ] Product Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EEG met betrekking tot Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt kunnen worden als dit product op een verkeerde manier als afval wordt verwerkt. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 809/LX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 809/LX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag