Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 776/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 776/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 776/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 776/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 776/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (680 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 776/IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de brander na deze tijd niet blijft branden, wacht dan minstens een minuut voordat u hem opnieuw probeert aan te steken. In dat geval moeten de bovenstaande handelingen worden herhaald. • - OPMERKING: Als de afstand “A” tussen de muurkasten tussen de 600 mm en de 730 mm bedraagt, moet de hoogte “B” minimaal 530 mm zijn. Als de afstand “A” tussen de muurkasten groter is dan de breedte van de kookplaat, moet de hoogte “B” minimaal 400 mm bedragen. [. . . ] Dit apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd en gebruikt in vertrekken met een goede ventilatie, die in overeenstemming is met de geldende voorschriften. Lees de aanwijzingen zorgvuldig door, alvorens dit apparaat te gaan installeren en gebruiken. De gasafstelling en toevoerdruk worden vermeld op de typeplaat die onder de kookplaat zit. Als het apparaat bedoeld is voor een ander type gas dan beschikbaar is, zie dan de paragraaf “Aanpassing aan verschillende gassoorten”. Conformiteitsverklaring • Deze kookplaat is ontworpen, gebouwd en verhandeld in overeenstemming met: - de veiligheidsvereisten van de “Gas-richtlijn” 90/396/EEG - veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt) - de beschermingsvoorschriften van de “EMC-richtlijn” 2004/108/EG - de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG Dit kookvlak is geschikt voor direct contact met levensmiddelen en voldoet aan het EEG (CE) voorschrift nr. 1935/2004. • • OPMERKINGEN: VERWIJZING NAAR PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN NL De installatie moet worden uitgevoerd volgens de norm NBN D 51-003. MILIEUTIPS 1. Verpakking Een verkeerd gebruik van de pannenroosters kan krassen op de kookplaat veroorzaken. Plaats de pannenroosters niet ondersteboven en schuif de roosters niet over de kookplaat. • Als de kookplaat een glaskeramisch oppervlak heeft, is het volgende niet toegestaan: - het gebruik van potten en pannen van gietijzer en aardewerk - het gebruik van hitteverdelers (b. v. metaalgaas) - het gebruik van twee kookzones voor dezelfde pan • Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de wasemkap). • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is, en laat ze niet spelen met de bedieningen of andere onderdelen van het apparaat. Waarschuwing: de rubberen beschermstukken van de roosters kunnen gevaar opleveren voor jonge kinderen, omdat ze erin kunnen stikken. Controleer nadat de roosters verwijderd zijn of alle rubberstukken weer correct zijn aangebracht. • Let op: het glazen deksel (indien meegeleverd) kan verbrijzelen als het oververhit raakt. [. . . ] Dit paneel moet op maximaal 150 mm afstand onder de bovenkant van het werkvlak worden geplaatst, maar nooit minder dan 20 mm onder de onderkant van de kookplaat. Als er een oven onder de kookplaat moet worden geïnstalleerd, controleer dan of deze is gefabriceerd door Whirlpool en voorzien is van een koelsysteem. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als er een oven van een ander merk onder de kookplaat wordt geïnstalleerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 776/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 776/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag