Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 772 IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 772 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 772 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 772 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 772 IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (174 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 772 IX PROGRAM CHART (168 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 772 IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de brander na deze tijd niet blijft branden, wacht dan minstens een minuut voordat u hem opnieuw probeert aan te steken. In dat geval moeten de bovenstaande handelingen worden herhaald. • - OPMERKING: Als de afstand “A“ tussen de muurkasten tussen de 600 mm en de 730 mm bedraagt, moet de hoogte "B" minimaal 530 mm zijn. Als de afstand “A” tussen de muurkasten groter is dan de breedte van de kookplaat, moet de hoogte “B” minimaal 400 mm bedragen. [. . . ] Dit apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd en gebruikt in vertrekken met een goede ventilatie, die in overeenstemming is met de geldende voorschriften. Lees de aanwijzingen zorgvuldig door, alvorens dit apparaat te gaan installeren en gebruiken. De gasafstelling en toevoerdruk worden vermeld op de typeplaat die onder de kookplaat zit. Als het apparaat bedoeld is voor een ander type gas dan beschikbaar is, zie dan de paragraaf “Aanpassing aan verschillende gassoorten”. Een verkeerd gebruik van de pannenroosters kan krassen op de kookplaat veroorzaken. Plaats de pannenroosters niet ondersteboven en schuif de roosters niet over de kookplaat. • Als de kookplaat een glaskeramisch oppervlak heeft, is het volgende niet toegestaan: - Het gebruik van potten en pannen van gietijzer en aardewerk - het gebruik van hitteverdelers (b. v. metaalgaas) - Het gebruik van twee kookzones voor dezelfde pan • Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de wasemkap). • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is, en laat ze niet spelen met de bedieningen of andere onderdelen van het apparaat. Let op: de rubberen beschermstukken van de roosters kunnen gevaar opleveren voor jonge kinderen, omdat ze erin kunnen stikken. Controleer nadat de roosters verwijderd zijn of alle rubberstukken weer correct zijn aangebracht. • Let op: het glazen deksel (indien meegeleverd) kan verbrijzelen als het oververhit raakt. Controleer na het gebruik of de knoppen in de stand OFF staan, en sluit de hoofdkraan van de gastoevoer of de kraan van de gasfles af VERWIJZING NAAR PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN NL De installatie moet worden verricht in overeenstemming met de norm NBN D 51-003 MILIEUTIPS 1. Verpakking INSTALLATIE Technische informatie voor de installateur • • Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 40 mm worden geplaatst. Indien er zich geen oven onder de kookplaat bevindt, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met een oppervlak dat even groot is als de opening in het werkblad. Dit paneel moet op niet meer dan 150 mm afstand onder de bovenkant van het werkvlak worden geplaatst, maar nooit minder dan 20 mm onder de onderkant van de kookplaat. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt kunnen worden als dit product op een verkeerde manier als afval wordt verwerkt. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Het moet daarentegen ingeleverd worden bij het juiste verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 772 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 772 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag