Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 709/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 709/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 709/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 709/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 709/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (261 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 709/IX PROGRAM CHART (257 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 709/IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de brander na deze tijd niet blijft branden, wacht dan minstens een minuut voordat u hem opnieuw probeert aan te steken. In dat geval moeten de bovenstaande handelingen worden herhaald. OPMERKING: Als de afstand “A” tussen de muurkasten tussen de 600 mm en de 730 mm • - bedraagt, dient de hoogte “B” minimaal 520 mm te zijn. Als de afstand “A” tussen de muurkasten groter is dan de breedte van de kookplaat, moet de hoogte “B” minimaal 400 mm bedragen. [. . . ] Lees de aanwijzingen zorgvuldig door, alvorens dit apparaat te gaan installeren en gebruiken. De gasafstelling en toevoerdruk worden vermeld op de typeplaat die onder de kookplaat zit. Als het apparaat bedoeld is voor een ander type gas dan beschikbaar is, zie dan de paragraaf “Aanpassing aan verschillende gassoorten”. Een verkeerd gebruik van de pannenroosters kan krassen op de kookplaat veroorzaken. Plaats de pannenroosters niet ondersteboven en schuif de roosters niet over de kookplaat. • Als de kookplaat een glaskeramisch oppervlak heeft, is het volgende niet toegestaan: - Het gebruik van potten en pannen van gietijzer en aardewerk - het gebruik van hitteverdelers (b. v. metaalgaas) - Het gebruik van twee kookzones voor dezelfde pan • Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de wasemkap). • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is, en laat ze niet spelen met de bedieningen of andere onderdelen van het apparaat. Let op: de rubberen beschermstukken van de roosters kunnen gevaar opleveren voor jonge kinderen, omdat ze erin kunnen stikken. Controleer nadat de roosters verwijderd zijn of alle rubberstukken weer correct zijn aangebracht. • Let op: het glazen deksel (indien meegeleverd) kan verbrijzelen als het oververhit raakt. Controleer na het gebruik of de knoppen in de stand OFF staan, en sluit de hoofdkraan van de gastoevoer of de kraan van de gasfles af • VERWIJZING NAAR PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN BE Het apparaat is uitgerust met een kegelvormig 1/2” uiteinde met schroefdraad voor de aansluiting op de gastoevoer (overeenkomstig de ISO-voorschriften ISO 7/1 RP 1/2). De aansluiting moet uitgevoerd worden ofwel met een stijve leiding in overeenstemming met de norm NBN D 51-003 ofwel met een flexibele leiding in overeenstemming met het het specificatieblad A. R. G. B. /03. Het apparaat moet geïnstalleerd worden met een door AGB-goedgekeurde afsluiter. INSTALLATIE Technische informatie voor de installateur • • Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 40 mm worden geplaatst. Indien er zich geen oven onder de kookplaat bevindt, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met een oppervlak dat even groot is als de opening in het werkblad. Dit paneel moet op niet meer dan 150 mm afstand onder de bovenkant van het werkvlak worden geplaatst, maar nooit minder dan 20 mm onder de onderkant van de kookplaat. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt kunnen worden als dit product op een verkeerde manier als afval wordt verwerkt. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Het moet daarentegen ingeleverd worden bij het juiste verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 709/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 709/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag