Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 615/IXL/02 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 615/IXL/02. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 615/IXL/02 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 615/IXL/02 te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 615/IXL/02 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (982 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 615/IXL/02 PROGRAM CHART (1456 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 615/IXL/02PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de kookplaat beschadigd is tijdens het transport, en verwijder de beschermfolie die eventueel op de onderdelen van het apparaat zit. Deze kookplaat (klasse 3) is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik (zoals kamerverwarming) dient beschouwd te worden als oneigenlijk en dus gevaarlijk gebruik. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. [. . . ] • Let op: het glazen deksel (indien bijgeleverd) kan verbrijzelen als het oververhit raakt. Controleer na het gebruik of de knoppen in de stand OFF staan, en sluit de hoofdkraan van de gastoevoer of de kraan van de gasfles af INSTALLATIE TECHNISCHE INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR • • Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 40 mm worden geplaatst. Als er zich geen oven onder de kookplaat is geïnstalleerd, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met een oppervlak dat even groot is als de opening in het werkblad. Dit paneel moet op maximaal 150 mm afstand onder de bovenkant van het werkvlak worden geplaatst, maar nooit minder dan 20 mm onder de onderkant van de kookplaat. Als er een oven onder de kookplaat moet worden geïnstalleerd, controleer dan of deze is gefabriceerd door Whirlpool en voorzien is van een koelsysteem. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af als er een oven van een ander merk onder de kookplaat wordt geïnstalleerd. Controleer voor de installatie of: de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat (zie het typeplaatje en de sproeiertabel); de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke voorschriften. verbrandingsproducten in de open lucht worden afgevoerd via specifieke wasemkappen of elektrische ventilators, die in de muur en/of ramen zijn gemonteerd. • - INSTALLATIE GASAANSLUITING • • • Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften. U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen terugvinden in de paragraaf “Verwijzing naar plaatselijke voorschriften”. Als er geen informatie over uw land wordt gegeven, doe dan navraag bij de installateur. De aansluiting van de kookplaat op de gasleiding of de gasfles moet uitgevoerd worden met behulp van een stijve koperen of stalen leiding met fittingen die voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of door middel van een roestvrij stalen slang met glad oppervlak, die aan de plaatselijke voorschriften voldoet. Voordat de buis wordt aangesloten op de elleboogfitting (A) moet de meegeleverde ring (B) worden aangebracht, zoals wordt voorschreven door EN 549. Plaats de kookplaat in de opening in het werkblad, die gemaakt is volgens de maten die worden aangegeven op het Productinformatieblad. Opmerking: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat naar boven naar buiten te kunnen halen. Gebruik voor het vastzetten van de kookplaat de bijgeleverde beugels (A) of (B). Plaats de beugels in de desbetreffende boringen (aangegeven met de pijl), en zet hen vast met behulp van hun schroeven, al naargelang de dikte van het werkblad (zie de afbeelding rechts). Blad 40 mm Blad 30 mm A: Metalen kookplaten Blad 20 mm • B: Glazen kookplaten Let op: als er een slang van roestvrij staal wordt gebruikt, moet deze zo worden geplaatst dat hij geen bewegende delen van de meubels kan raken. Hij moet door een gebied lopen waar er geen obstakels aanwezig zijn en waar hij over zijn hele lengte kan worden geïnspecteerd. • Na aansluiting op de gastoevoer, dient met zeepsop te worden gecontroleerd op lekkages. Blad 20÷30 mm Blad 30÷50 mm ELEKTRISCHE AANSLUITING • • • De elektrische aansluiting dient te worden gerealiseerd volgens de plaatselijke voorschriften. De gegevens over de spanning en de stroomopname staan op de typeplaat vermeld. Aarding van dit apparaat is volgens de wet verplicht. L Aarde (geel/groen) N AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN Als het apparaat bedoeld is om te werken met ander gas dan de soort die op de typeplaat en de oranje sticker bovenop de kookplaat wordt vermeld, dan moeten de sproeiers worden vervangen. Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die op het Productinformatieblad wordt vermeld. • De sproeiers moeten worden vervangen door de Klantenservice of door een gekwalificeerd monteur. [. . . ] Was hen met de hand af in warm water met een niet-schurend reinigingsmiddel. Verwijder eventuele voedselresten zorgvuldig, en controleer of er geen branderopeningen verstopt zitten. Plaats de branders en de branderdeksels weer goed terug in de daarvoor bestemde openingen. Controleer bij het terugplaatsen van de roosters of het gebied om de pannen neer te zetten in lijn is met de brander, en dat de branderpootjes in de daarvoor bestemde openingen in de kookplaat zitten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 615/IXL/02

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 615/IXL/02 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag