Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 608/IX/01 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 608/IX/01. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 608/IX/01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 608/IX/01 te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 608/IX/01 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (102 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 608/IX/01PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Als de vlam uitgaat, herhaal dan de hierboven beschreven handeling. • Als de vlam per ongeluk uitgaat, draai de bijbehorende bedieningsknop dan dicht en wacht minstens 1 minuut voordat u de brander opnieuw aansteekt. PRAKTISCHE WENKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE BRANDERS Voor optimale prestaties van de branders, dient u de volgende regels op te volgen: Gebruik pannen die bij de branders passen (zie de tabel aan de rechterkant). Gebruik de juiste hoeveelheid water voor het koken van voedsel, en houd het deksel op de pan. [. . . ] Lees de aanwijzingen zorgvuldig door, alvorens dit apparaat te gaan installeren en gebruiken. De gasafstelling en toevoerdruk worden vermeld op de typeplaat die onder de kookplaat zit. Als het apparaat bedoeld is voor een ander type gas dan beschikbaar is, zie dan de paragraaf “Aanpassing aan verschillende gassoorten”. • OPMERKINGEN: VERWIJZING NAAR PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN NL De installatie moet worden verricht in overeenstemming met de norm NBN D 51-003. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden. Product Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EEG met betrekking tot Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt kunnen worden als dit product op een verkeerde manier als afval wordt verwerkt. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Het moet daarentegen ingeleverd worden bij het juiste verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Afdanken moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, het afvalverzamelpunt of de winkel waar u dit product hebt gekocht. Een verkeerd gebruik van de pannenroosters kan krassen op de kookplaat veroorzaken. Plaats de pannenroosters niet ondersteboven en schuif de roosters niet over de kookplaat. • Als de kookplaat een glaskeramisch oppervlak heeft, is het volgende niet toegestaan: - het gebruik van potten en pannen van gietijzer en aardewerk - het gebruik van hitteverdelers (b. v. metaalgaas) - het gebruik van twee kookzones voor dezelfde pan • Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de wasemkap). • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze aanvankelijk onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is, en laat ze niet spelen met de bedieningen of andere onderdelen van het apparaat. Waarschuwing: de rubberen beschermstukken van de roosters kunnen gevaar opleveren voor jonge kinderen, omdat ze erin kunnen stikken. [. . . ] Controleer voor de installatie of: de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat (zie de typeplaat en de spuitstuktabel). de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke voorschriften. verbrandingsproducten in de open lucht worden afgevoerd via specifieke wasemkappen of elektrische ventilators, die in de muur en/of ramen zijn gemonteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 608/IX/01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 608/IX/01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag