Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 608 IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 608 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 608 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 608 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 608 IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (127 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 608 IX PROGRAM CHART (124 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 608 IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Als de vlam uitgaat, herhaal dan de hierboven beschreven handeling. • Als de vlam per ongeluk uitgaat, draai de bijbehorende bedieningsknop dan dicht en wacht minstens 1 minuut voordat u de brander opnieuw aansteekt. In dat geval moeten de bovenstaande handelingen worden herhaald. AARDGAS (Methaan) G20 4-rings brander Halfsnelle brander Sudderbrander 4-rings brander Halfsnelle brander Sudderbrander 4-rings brander Halfsnelle brander Sudderbrander Configuratie model 4 branders 4 branders 4 branders 139 95 78 95 67 50 95 67 50 PRAKTISCHE WENKEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE BRANDERS Voor een beter rendement van de branders is het raadzaam de volgende regels in acht te nemen: Gebruik pannen die bij de branders passen (zie de tabel rechts). [. . . ] De gasafstelling en toevoerdruk worden vermeld op de typeplaat die onder de kookplaat zit. Als het apparaat bedoeld is voor een ander type gas dan beschikbaar is, zie dan de paragraaf “Aanpassing aan verschillende gassoorten”. • OPMERKINGEN: • VERWIJZING NAAR PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN NL De installatie moet worden verricht in overeenstemming met de norm NBN D 51-003. Gasveiligheidsvoorschriften Het is wettelijk bepaald dat alle gasapparatuur geïnstalleerd dient te worden door vakkundige personen en in overeenstemming met de geldende gasveiligheidsvoorschriften. Gebrekkige installatie van apparatuur kan gerechtelijke vervolging tot gevolg hebben. Het is in uw eigen belang, en dat van de veiligheid, dat aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. De kookplaat dient geïnstalleerd te worden in overeenstemming met de gasveiligheidsvoorschriften (Installatie en gebruik), de bouwvoorschriften van het Ministerie voor Milieuzaken (Department of the Environment) en de bouwvoorschriften (Schotland) (Consolidation) van het Schotse Ministerie voor Ontwikkeling (Development Department. In het Verenigd Koninkrijk kunt u zich tot de geregistreerde CORGI-installateurs wenden die de geldende veiligheidsnormen toepassen. Een verkeerd gebruik van de pannenroosters kan krassen op de kookplaat veroorzaken. Plaats de pannenroosters niet ondersteboven en schuif de roosters niet over de kookplaat. • Als de kookplaat een glaskeramisch oppervlak heeft, is het volgende niet toegestaan: - Het gebruik van potten en pannen van gietijzer en aardewerk - het gebruik van hitteverdelers (b. v. metaalgaas) - Het gebruik van twee kookzones voor dezelfde pan • Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de wasemkap). • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is, en laat ze niet spelen met de bedieningen of andere onderdelen van het apparaat. Let op: de rubberen beschermstukken van de roosters kunnen gevaar opleveren voor jonge kinderen, omdat ze erin kunnen stikken. Controleer nadat de roosters verwijderd zijn of alle rubberstukken weer correct zijn aangebracht. • Let op: het glazen deksel (indien meegeleverd) kan verbrijzelen als het oververhit raakt. Controleer na het gebruik of de knoppen in de stand OFF staan, en sluit de hoofdkraan van de gastoevoer of de kraan van de gasfles af INSTALLATIE Technische informatie voor de installateur • • Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 40 mm worden geplaatst. Indien er zich geen oven onder de kookplaat bevindt, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met een oppervlak dat even groot is als de opening in het werkblad. Dit paneel moet op niet meer dan 150 mm afstand onder de bovenkant van het werkvlak worden geplaatst, maar nooit minder dan 20 mm onder de onderkant van de kookplaat. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt kunnen worden als dit product op een verkeerde manier als afval wordt verwerkt. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Het moet daarentegen ingeleverd worden bij het juiste verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 608 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 608 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag