Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 5000/NB PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 5000/NB. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 5000/NB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 5000/NB te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 5000/NB PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (913 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 5000/NB PRODUCTINFORMATIEBLAD (367 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 5000/NBPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wat moet u doen als u gas ruikt: - Probeer geen verlichting aan te zetten. - Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd installateur, een servicebedrijf of de gasleverancier. De elektrische en gasaansluitingen moeten aan de lokale voorschriften voldoen. - Wanneer de kookplaat geïnstalleerd wordt, dient een multipolaire circuitonderbreker met een contactscheiding van minstens 3 mm, die volledige onderbreking biedt. [. . . ] Dit paneel moet op een afstand van maximaal 150 mm onder het bovenste oppervlak van het werkblad gepositioneerd worden. In geen geval mag de afstand tot de onderzijde van de kookplaat kleiner dan 20 mm zijn. Indien u een oven onder de kookplaat wenst in te bouwen, zorg dan dat de oven is uitgerust met een koelsysteem. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een oven van een ander merk onder de kookplaat wordt ingebouwd. Controleer voor de installatie dat: - de lokale leveringsvoorwaarden voor gas (aardgas en gecomprimeerd aardgas) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat (zie het typeplaatje en de injectortabel); - de buitenste oppervlakken van de meubilairstukken of apparaten naast de kookplaat hittebestendig zijn conform de lokale voorschriften; - dit apparaat niet is aangesloten op een dampafzuigsysteem. Het moet geïnstalleerd worden volgens de geldende installatievoorschriften. Met name de relevante vereisten met betrekking tot ventilatie dienen in acht genomen te worden; - verbrandingsproducten naar buiten worden afgevoerd via specifieke afzuigkappen of wand-/venstergemonteerde elektrische ventilatoren. • GASAANSLUITING WAARSCHUWING • • Deze bewerking moet door een erkend monteur worden uitgevoerd. Het gastoevoersysteem moet aan de lokale voorschriften voldoen. U kunt specifieke lokale voorschriften voor sommige landen vinden in de paragraaf “Verwijzing naar lokale voorschriften”. Als er geen informatie met betrekking tot uw land gegeven wordt, vraag uw installateur dan om meer informatie. • De aansluiting van de kookplaat op het gasleidingnetwerk of de gasfles moet geschieden door middel van een stijve koperen of stalen leiding met koppelingen die aan de lokale voorschriften voldoet, of door middel van een flexibele RVS-leiding met een continu oppervlak die aan de lokale voorschriften voldoet. • Sluit het meegeleverde hoekstuk (A)* of (B)* op de hoofdinlaatleiding van de kookplaat aan en plaats de meegeleverde ring (C) in overeenstemming met EN 549. De afstelling moet worden uitgevoerd met de kraan in de stand van de minimumgasinstelling (kleine vlam) . • De primaire luchttoevoer van de branders hoeft niet aangepast te worden. • Ontsteek nu de branders en draai de knoppen van de maximale stand naar de Blad 30 mm 30 Blad 60 mm 60 NEE minimale stand om de vlamstabiliteit te controleren. Na het voltooien van de afstelling, dient u afdichtwas of een vergelijkbaar materiaal te gebruiken om af te dichten. VERWIJZING NAAR LOKALE VOORSCHRIFTEN De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de norm NBN D 51-003. KLANTENSERVICE Zorg voordat u de Klantenservice belt dat u de volgende informatie kunt geven: - het soort storing of probleem; - het exacte model (vermeld op het label bevestigd aan de instructies/garantie); - het servicenummer dat volgt op het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het label bevestigd aan de instructies/garantie; - uw volledige adres en telefoonnummer. Wend u tot een erkend Servicecentrum, zoas aangeduid in de garantie, indien reparatie noodzakelijk is. OPSPOREN VAN STORINGEN Indien de kookplaat niet naar behoren werkt, probeer dan aan de hand van Opsporen van storingen het probleem vast te stellen voordat u de Klantenservice belt. De brander ontsteekt niet of de vlam is niet gelijk Ga na of: • De gas- of stroomtoevoer niet is afgesloten en vooral of de kraan van de gastoevoer open is. De brander blijft niet branden Ga na of: • Bij het ontsteken van de brander de knop lang genoeg is ingedrukt om de veiligheidsvoorziening te activeren. • De branderopeningen in de buurt van het thermokoppel niet verstopt zijn. • De minimugasinstelling correct is (zie de betreffende paragraaf ). De houders zijn niet stabiel Ga na of: • De onderzijde van de houder volledig vlak is. Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice. [. . . ] Gebruik geen: - Wanneer de kookplaat heet is, mag geen vloeistof worden gemorst om glasbeschadiging te voorkomen. - Gietijzeren grilplaten, grilsteenplaten, aardewerken potten en pannen. vispan). INJECTORTABEL Brander 4-rings Semi-snel Hulp CATEGORIE II2L3B/P Brandertype Injectormarkering Nominale thermische stromingswaarde kW 4-rings 142 100 79A 95 67 50 3, 50 1, 65 1, 00 3, 50 1, 65 1, 00 388 l/u 183 l/u 111 l/u 254 g/u 120 g/u 73 g/u Pan Ø Van 24 tot 26 cm Van 16 tot 22 cm Van 8 tot 14 cm Gebruikte gastype Nominaal verbruik Gereduceerde warmtecapaciteit kW BE 2, 20 0, 35 0, 35 1, 90 0, 35 0, 30 25 20 Gasdruk mbar min. nom. max. AARDGAS (methaan) G25 VLOEIBAAR PETROLEUMGAS (butaan) G30 (propaan) G31 Semi-snel Hulp 4-rings Semi-snel Hulp 25 30 30 35 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Laat de vlam van de brander niet voorbij de rand van de pan komen. Gebruikte gastype Modelconfiguratie WAARSCHUWING BELANGRIJK: BIJ GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT KAN DE HELE KOOKPLAAT HEET WORDEN. • Om een van de branders te ontsteken, draai de betreffende knop linksom naar de maximale vlaminstelling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 5000/NB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 5000/NB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag