Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 310/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 310/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKT 310/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKT 310/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKT 310/IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (200 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKT 310/IX KURZANLEITUNG (200 ko)
   WHIRLPOOL AKT 310/IX PROGRAM CHART (70 ko)
   WHIRLPOOL AKT 310/IX INSTRUCTION FOR USE (195 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKT 310/IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De elektrische aansluiting en de gasaansluiting moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften. - Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat in zijn behuizing aan te sluiten op het stopcontact. - Gebruik alleen flexibele of stijve metalen leidingen voor de gasaansluiting. - Leg geen metalen voorwerpen zoals keukengerei (messen, vorken, lepels. . . ), deksels of andere voorwerpen op de kookzones, omdat deze zeer heet kunnen worden. [. . . ] • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is, en laat ze niet spelen met de knoppen of andere onderdelen van het apparaat. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 5019 619 01340 ELEKTRISCHE AANSLUITING Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften uit dit hoofdstuk. ELEKTRISCHE AANSLUITING • De elektrische aansluiting van de kookplaat moet tot stand gebracht worden voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet. • De elektrische aansluiting moet conform de richtlijnen van het plaatselijke energiebedrijf worden uitgevoerd. • Verzeker u ervan dat de spanning die vermeld is op het typeplaatje op de bodem van het apparaat overeenkomt met de netspanning in de woning waar het apparaat geïnstalleerd zal worden. • De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders (inclusief de aardleiding) van de juiste afmetingen. • Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05 RR-F zoals aangegeven in de tabel “Netspanning”. • Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften. • U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen terugvinden in de paragraaf “Verwijzing naar plaatselijke voorschriften”. Als er geen informatie over uw land wordt gegeven, doe dan navraag bij de installateur. • De aansluiting van de kookplaat op de gasleiding of de gasfles moet uitgevoerd worden met behulp van een stijve koperen of stalen leiding met fittingen die voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of met behulp van een roestvrijstalen slang met glad oppervlak, die voldoet aan de plaatselijke voorschriften. • Voordat de buis wordt aangesloten op de elleboogfitting (A) moet de meegeleverde ring (B) worden aangebracht, in overeenstemming met de norm EN 549. 5 Houd u voor de afstand tussen de onderkant van de inductiekookplaat en de kast (of het scheidingspaneel) aan de afmetingen die vermeld zijn op de afbeelding hiernaast. Als er een hoge kast naast de kookplaat geïnstalleerd wordt, dient een afstand van tenminste 100 mm tussen de rand van de plaat en de kast te worden gelaten. MONTAGE VAN OVEN ONDER DE KOOKPLAAT: • Als de kookplaat boven een (door ons geproduceerde) oven wordt geïnstalleerd, dient u zich ervan te vergewissen dat deze voorzien is van een koelsysteem en dient u de op de afbeelding hiernaast aangegeven afstanden aan te houden. • Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (dwarsrails, panelen, steunen etc. ). 5 mm ONDERHOUD Reiniging en onderhoud Wij adviseren de kookplaat na ieder gebruik schoon te maken om te voorkomen dat het oppervlak beschadigd raakt en dat zich aangekoekt vuil ophoopt, dat later moeilijk te verwijderen is. Controleer voordat u gaat schoonmaken of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicator (“H”) niet wordt weergegeven. •Schakel de stroom uit voordat u onderhoud uitvoert •Reinig de kookplaat NIET met een stoomreiniger AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN Deze ingreep moet worden uitgevoerd oor een gekwalificeerde monteur. Als er een ander type gas wordt gebruikt dan gespecificeerd op het typeplaatje en op de oranje sticker op de achterkant van de kookplaat, dan moeten de sproeiers worden vervangen. Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die op het Productinformatieblad wordt vermeld. • De sproeiers moeten worden vervangen door de Klantenservice of door een gekwalificeerde monteur. • Sproeiers die niet bij het apparaat geleverd zijn, moeten worden besteld bij de Klantenservice. Opmerking: als er vloeibaar gas (G30/G31) wordt gebruikt, moet de schroef voor de laagste stand zo ver mogelijk worden aangehaald. Als de branderknoppen moeilijk draaien, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging van de branderkraan, als blijkt dat deze defect is. OPMERKING: Controleer regelmatig of er geen stof onder het apparaat, naast de koelventilatie-ingang of de uitlaatopeningen zit. [. . . ] • Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Afdanken moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met de betreffende plaatselijke instantie, het afvalverzamelcentrum. Elektrische apparaten. Bel de Klantenservice en geef de foutcode door Als het niet mogelijk is de glaskeramische kookplaat uit te schakelen na gebruik, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Klantenservice Voordat u contact opneemt met de Klantenservice: • Probeer het probleem op te lossen (zie “Opsporen van storingen (inductiezone)”). • Schakel het apparaat uit, wacht 30 seconden en schakel het weer in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKT 310/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKT 310/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag