Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKS 2010/IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKS 2010/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKS 2010/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKS 2010/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKS 2010/IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1767 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKS 2010/IX INSTRUCTION FOR USE (27811 ko)
   WHIRLPOOL AKS 2010/IX INSTRUCTION FOR USE (27811 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKS 2010/IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico’s voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidsberichten worden voorafgegaan door het waarschuwingssymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel veroorzaakt. Duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel kan veroorzaken. Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. [. . . ] Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt. Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice. Vermeld altijd: • de aard van de storing; • het type en het exacte model van de oven; • Het Servicenummer (dit is het nummer dat zich bevindt na het woord Service op het typeplaatje), in de rechter hoek van de ovenruimte (zichtbaar met de deur open). Het servicenummer bevindt zich ook op het garantieboekje; • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wend u tot een erkend servicecentrum als reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). REINIGING WAARSCHUWING Buitenkant van de oven BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als een van deze producten onbedoeld op het apparaat komt, reinig het dan onmiddellijk met een vochtige doek. Als de buitenkant heel vuil is, een paar druppels afwasmiddel aan het water toevoegen. Koppel de oven los van de netvoeding voordat u onderhoud uitvoert. Binnenkant van de oven BELANGRIJK: gebruik geen schuursponsjes, sponsjes van staalwol of metalen schrapers. Hierdoor kunnen de gelakte oppervlakken en het glas van de deur op den duur beschadigd raken. • Laat de oven na elk gebruik afkoelen en reinig het apparaat bij voorkeur als het nog lauw is om aangekoekte etensresten (bijv. • Gebruik speciale ovenreinigingsmiddelen en houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant. • Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel. Om de deur gemakkelijker te kunnen reinigen kunt u deze verwijderen (zie ONDERHOUD). Om het verwarmingselement terug te plaatsen tilt u het op, trekt u het voorzichtig naar u toe en legt u het op de daarvoor bestemde steunen aan de zijkant. Fig. 5 NL36 VERVANGEN VAN HET LAMPJE Vervangen van het lampje aan de achterkant (indien aanwezig): 1. 6), vervang het lampje (zie de opmerking voor het type lampje) en draai het beschermkapje weer vast (Fig. 7 OPMERKING: - gebruik alleen 25-40W/230V type E-14, T300°C gloeilampjes. BELANGRIJK: - gebruik de oven niet voordat het beschermkapje is teruggeplaatst. INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE OVEN RAADPLEEG VOOR DE ELEKTRISCHE AANSLUITING HET HOOFDSTUK OVER DE INSTALLATIE 3 6 1 2 5 11 4 7 10 9 8 1. Achterwand OPMERKING: - Na afloop van de bereiding, nadat de oven is uitgeschakeld, kan de koelventilator nog een tijdje blijven werken. - Uw product kan er enigszins anders uitzien dan op de afbeelding. NL37 EXTRA ACCESSORIES (zie het technisch overzicht voor de accessoires die bij de oven geleverd worden) Fig. 1) Deze is bedoeld om vet of voedseldeeltjes op te vangen wanneer hij onder het rooster is geplaatst, of bijvoorbeeld als bakplaat voor het bereiden van vlees, kip en vis, met of zonder groenten. Giet een beetje water in de opvangbak om vetspetters of rookvorming te voorkomen. Bakblik (Fig. 2) Voor het bakken van koekjes, taarten en pizza’s. Rooster (Fig. [. . . ] Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten de aanwijzigen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Als u gerechten die veel water bevatten bereidt, verwarm de oven dan voor. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Als u de functie “TURBO HETE LUCHT” (indien aanwezig) gebruikt, kunt u verschillende gerechten die dezelfde bereidingstemperatuur vereisen tegelijkertijd bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten), op verschillende inzetniveaus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKS 2010/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKS 2010/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag