Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR471IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR471IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR471IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR471IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR471IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8519 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR471IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (Dit is niet noodzakelijk voor afzuigkappen van klasse II geïdentificeerd met het symbool op het etiket met de eigenschappen). € De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het apparaat aan te kunnen sluiten op het stopcontact. € Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen. € Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. [. . . ] De minimumafstand tussen de pannensteunen op de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap mag niet minder dan 50 cm bedragen bij elektrische kookplaten en 65 cm voor kookplaten op gas of gemengde kookplaten. Controleer bovendien de afstanden die in de handleiding van de kookplaat zijn vermeld, voordat u de kap installeert. Indien de installatie-instructies van de kookplaat een grotere afstand voorschrijven, dan dient u zich daar aan te houden. ELEKTRISCHE AANSLUITING Controleer of de elektrische spanning die aangegeven staat op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de voedingsspanning van uw woning. U kunt deze informatie vinden op de binnenkant van de kap, onder het vetfilter. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. Als de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te installeren die aan de geldende voorschriften voldoet en die de volledige loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften. aLGEMENE AANBEVELINGEN Voor het gebruik Verwijder de kartonnen beschermingen , transparante folie en stickers van de accessoires. Controleer of het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is geraakt. Tijdens het gebruik Leg geen zware voorwerpen op het apparaat, deze zouden het kunnen beschadigen. MILIEUTIPS Weggooien van de verpakking het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen wordt aangegeven met het symbool voor recycling . De diverse onderdelen van de verpakking mogen niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. afdanken van het apparaat Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG , Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. nL23 OPSPOREN VAN STORINGEN Het apparaat werkt niet: • Controleer of er spanning op het elektriciteitsnet staat en of het apparaat elektrisch aangesloten is. € Schakel de afzuigkap uit en weer in om te kijken of het probleem is opgelost. De afzuigkap zuigt niet voldoende af: • Controleer of de afzuigsnelheid de gewenste is; • Controleer of de filters schoon zijn; • Controleer of de luchtuitgangen niet verstopt zijn; De verlichting doet het niet: • Controleer of het lampje moet worden vervangen; • controleer of het lampje goed gemonteerd is; KLANTENSERVICE Alvorens de klantenservice in te schakelen: 1. Controleer of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven worden in ‘Opsporen van storingen’. Schakel de afzuigkap uit en weer in om te kijken of het probleem is opgelost. Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is. Het servicenummer is ook in het garantieboekje vermeld; • uw volledige adres; • uw telefoonnummer; neem in geval van reparatie contact op met een erkend Technisch Servicecentrum (hetgeen garant staat voor gebruik van originele onderdelen en correct uitgevoerde reparatie). [. . . ] Haal het bovenste gedeelte weg en bevestig de schouw met de schroeven zoals aangegeven. Controleer of de afzuigkap goed werkt aan de hand van de paragraaf Beschrijving en gebruik van de afzuigkap. Respete escrupulosamente las siguientes instrucciones: La instalación y el mantenimiento deben ser efectuados por un técnico especializado, según las instrucciones del fabricante y respetando las normas locales vigentes en materia de seguridad. € Cuando taladre la pared o el techo, tenga cuidado de no dañar las conexiones eléctricas o las tuberías. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR471IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR471IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag