Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR331IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR331IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR331IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR331IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR331IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1153 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR331IX (1188 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR331IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - De stekker van het apparaat moet altijd uit het stopcontact getrokken zijn voordat welke installatiehandeling dan ook verricht wordt. - De installatie of het onderhoud moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. TECHNISCHE INFORMATIE VOOR DE INSTALLATEUR • • Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 50 mm worden geplaatst. Als er geen oven onder de kookplaat aanwezig is, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met een oppervlak dat minimaal even groot is als de opening in het werkblad. [. . . ] • De elektrische aansluiting dient te worden gerealiseerd volgens de plaatselijke voorschriften. Gebruik geen verlengsnoer. L Aarde (geel/groen) N VERVANGEN VAN DE SPROEIERS (zie de sproeiertabel in de Gebruiksaanwijzing) • • • Verwijder de roosters (A). Schroef de sproeier die vervangen moet worden los met een dopsleutel van de juiste maat (C). • Vervang hem door een sproeier die geschikt is voor het nieuwe type gas. • Als u een meervoudige brander heeft, gebruik dan een moersleutel om de sproeier te vervangen (E) Denk er voor de installatie van de kookplaat aan dat de sticker waarop de gasafstelling vermeld staat, en die bij de sproeiers geleverd wordt, zodanig moet worden aangebracht dat hij de bestaande informatie omtrent de gasafstelling bedekt. • • BELANGRIJK: de gegevens over de spanning en de stroomopname staan op het typeplaatje vermeld. MONTAGE Maak het omtrekoppervlak schoon en breng vervolgens de meegeleverde afdichting op de kookplaat aan, zoals op de afbeelding. INSTELLING VAN DE LAAGSTE STAND VAN DE KRANEN Plaats de kookplaat in de opening in het werkblad, die gemaakt is volgens de maten die zijn aangegeven in de Gebruiksaanwijzing. OPMERKING: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat naar boven naar buiten te kunnen halen. Gebruik voor het vastzetten van de kookplaat de bijgeleverde beugels (A). Plaats de beugels in de desbetreffende boringen (aangegeven met de pijl), en zet hen vast met behulp van hun schroeven, al naargelang de dikte van het werkblad (zie de volgende afbeeldingen) Blad 30-50 mm Om er zeker van te zijn dat de laagste stand goed is afgesteld, moet de knop worden verwijderd, waarna u als volgt te werk gaat: • draai de schroef vaster voor een lagere vlamhoogte (-); • draai de schroef losser voor een hogere vlamhoogte (+). De afstelling moet worden verricht terwijl de kraan in de laagste stand staat (kleine vlam) . • De primaire lucht van de branders hoeft niet te worden bijgesteld. • Op dit punt kunt u de branders aansteken en de knoppen van de hoogste stand in de laagste stand draaien, om de stabiliteit van de vlam te controleren. Na de instelling moet worden afgedicht met afdichtingswas of soortgelijk materiaal. Blad 20 mm BE VERWIJZING NAAR PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN Het apparaat is uitgerust met een kegelvormig 1/2” uiteinde met schroefdraad voor de aansluiting op de gastoevoer (overeenkomstig de ISO-voorschriften ISO 7/1 RP 1/2). De aansluiting moet uitgevoerd worden ofwel met een stijve leiding in overeenstemming met de norm NBN D 51-003 ofwel met een flexibele leiding in overeenstemming met het specificatieblad A. R. G. B. /03. Het apparaat moet geïnstalleerd worden met een door AGB goedgekeurde afsluiter. KLANTENSERVICE AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN WAARSCHUWING Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u de klantenservice belt: - type storing of probleem; - exact model (te vinden op het label op het instructie-/garantieboekje); - servicenummer; dit is het nummer dat u aantreft na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het label op het instructie-/garantieboekje; - uw volledige adres en telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, zoals aangegeven staat in de garantie. Als het apparaat bedoeld is om te werken met ander gas dan de soort die op het typeplaatje en het informatielabel bovenop de kookplaat wordt vermeld, dan moeten de sproeiers worden vervangen. Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die in de Gebruiksaanwijzing staat aangegeven. • De sproeiers moeten worden vervangen door de Klantenservice of door een gekwalificeerd monteur. 1935/2004. • MILIEUTIPS Verwerking van de verpakking Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals aangegeven wordt door het recyclingsymbool ( ). De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Afvalverwerking van het product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval. [. . . ] • Nadat de brander is aangestoken moet u de knop nog ongeveer 5-10 seconden ingedrukt houden om de veiligheidsinrichting goed te laten werken. De beveiliging waarmee de brander is uitgerust zal het gas afsluiten als de brander per ongeluk uitgaat (door tocht, tijdelijk onderbreken van de gastoevoer, gemorste vloeistoffen etc. ). • De knop mag niet langer dan 15 seconden ingedrukt worden gehouden. Als de brander na deze tijd niet blijft branden, wacht dan minstens een minuut voordat u hem opnieuw probeert aan te steken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR331IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR331IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag