Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 951/1 IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 951/1 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 951/1 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 951/1 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 951/1 IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3029 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 951/1 IX PRODUCTFICHE (40 ko)
   WHIRLPOOL AKR 951/1 IX ENERGIELABEL (93 ko)
   WHIRLPOOL AKR 951/1 IX PROGRAM CHART (83 ko)
   WHIRLPOOL AKR 951/1 IX INSTRUCTION FOR USE (3028 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 951/1 IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet voor de gebruiker toegankelijk zijn. • Raak het apparaat nooit met natte lichaamsdelen aan en maak hier nooit gebruik van als u blootvoets bent. • Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële of geestelijke capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis van het apparaat tenzij ze door personen, die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, ingelicht zijn over het gebruik van het apparaat. • Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de handleiding. [. . . ] Het verpakkingsmateriaal mag dus niet in het milieu achtergelaten worden, maar moet volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten als afval verwerkt worden. Verwerking product Dit apparaat is gemarkeerd met het merkteken in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier weggegooid wordt draagt de gebruiker ertoe bij om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit product niet als huisvuil behandeld moet worden maar ingeleverd moet worden bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. NL23 HET OPSPOREN VAN STORINGEN Het apparaat werkt niet: • Controleer dat de netspanning aanwezig is en dat het apparaat elektrisch aangesloten is. • Schakel het apparaat uit en weer in om u ervan te verzekeren dat het probleem opgelost is. De afzuigkap zuigt niet voldoende af: • Controleer dat u de gewenste afzuigsnelheid ingesteld heeft; • Controleer dat de filters schoon zijn; • Controleer dat de openingen voor de luchtafvoer niet afgesloten zijn. De lamp functioneert niet: • Controleer of het lampje vervangen dient te worden; • Controleer of het lampje op correcte wijze geïnstalleerd is. KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. Probeer het probleem eerst zelf op te lossen op basis van de in "Het opsporen van storingen" beschreven punten. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt. Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice. Houd de volgende informatie bij de hand: • een korte beschrijving van de storing; • het exacte type en model van het apparaat; • het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje), aan de binnenkant van het apparaat. Het servicenummer staat ook vermeld in het garantieboekje; • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Als er een reparatie nodig is moet u zich tot de erkende Klantenservice wenden (waar u de garantie heeft dat er originele reserveonderdelen gebruikt worden en dat de reparatie op de juiste manier uitgevoerd wordt). REINIGING WAARSCHUWING - Maak nooit gebruik van stoomreinigers. - Koppel het apparaat van het elektrische netwerk los. BELANGRIJK: maak geen gebruik van bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als ongewenst een dergelijk product in aanraking komt met het apparaat, reinig onmiddellijk met een vochtige doek. Voeg een aantal druppels afwasmiddel toe als de oppervlakken erg vuil zijn. Droog met een droge doek af. BELANGRIJK: maak geen gebruik van (metalen) schuursponsjes of metalen schrapers. Het gebruik hiervan kvan met de tijd de emaille oppervlakken beschadigen. • Maak gebruik van reinigingsmiddelen die specifiek voor de reiniging van het product zijn en houd u aan de aanwijzingen van de Fabrikant. BELANGRIJK: reinig de filters minstens eenmaal per maand om de olie- en vetresten te verwijderen. NL24 ONDERHOUD WAARSCHUWING: - draag beschermende handschoenen. - koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. VETFILTERS Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet eens per maand met de hand of in de afwasmachine (kort programma met lage temperatuur) afgewassen worden. Het kan zijn dat het vetfilter in de afwasmachine glans verliest en mat wordt, maar dit heeft beslist geen nadelige invloed op het filtervermogen. Voer bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit om het schoongemaakte en goed afgedroogde filter opnieuw te monteren. VERVANGEN VAN DE HALOGEENLAMPJES WAARSCHUWING: - Gebruik uitsluitend halogeenlampjes van 20W MAX - G4. 1. Gebruik een kleine platte schroevendraaier om het beschermkapje voorzichtig op te tillen in de buurt van de drie aangegeven punten en neem het kapje weg. [. . . ] NL27 Opmerking: Als het draagframe minimaal is uitgeschoven, hoeft de beugel niet te worden aangebracht. Opmerking: Het is aanbevolen om de beugel op gelijk afstand van het plafond en de onderste, al aan het frame gelaste beugel te plaatsen. Breng de bijgeleverde kooimoeren in het deel van het onderste schouwelement met de vierkante gaten aan. Opmerking: dit deel moet bij voorkeur op de achterzijde worden geïnstalleerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 951/1 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 951/1 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag