Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 948 IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 948 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 948 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 948 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 948 IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (544 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 948 IX PROGRAM CHART (762 ko)
   WHIRLPOOL AKR 948 IX INSTRUCTION FOR USE (424 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 948 IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ] De voedingskabel moet vervangen worden door een bevoegde servicetechnicus. WAARSCHUWING: voordat u het circuit van de kap weer aansluit op de elektrische netvoeding en de juiste werking gaat controleren, altijd eerst controleren of de voedingskabel correct gemonteerd is en tijdens het installeren NIET in de behuizing beklemd is geraakt. Geadviseerd wordt om de kap te laten installeren door een erkende monteur. Elektrische aansluiting Reiniging van de afzuigkap WAARSCHUWING!Indien olie-/vetresten niet verwijderd worden (minstens eenmaal per maand) kan dit brand veroorzaken. Gebruik nooit schuurmiddelen of alcohol. Alvorens de klantenservice in te schakelen 1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Opsporen van storingen”). Zet de afzuigkap uit en weer aan om te kijken of het probleem is opgelost. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de klantenservice. Vermeld de volgende gegevens: • de aard van de storing, • het model, dat vermeld staat op het typeplaatje in de kap en dat afgelezen kan worden door eerst de vetfilters te verwijderen, • uw volledige adres, • uw telefoonnummer, • het servicenummer (het nummer dat staat vermeld onder het woord SERVICE, op het typeplaatje binnenin de kap achter het vetfilter). In geval van reparatie, contact opnemen met een erkend Technisch Servicecentrum (hetgeen garant staat voor gebruik van originele onderdelen en correct uitgevoerde reparatie). Niet nakomen van deze aanwijzingen kan de veiligheid en kwaliteit van het product in gevaar brengen. KLANTENSERVICE Voor de ingebruikneming Voor optimaal gebruik van uw afzuigkap is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en te bewaren. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een mogelijke bron van gevaar betekent. Controleer of de afzuigkap tijdens het transport schade heeft ondervonden. Conformiteitsverklaring Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt) - veiligheidsvereisten van de “EMC-richtlijn” 89/336/EEG herzien door de Richtlijn 93/68/EEG. Opsporen van storingen De afzuigkap werkt niet: • Zit de stekker wel goed in het stopcontact?De afzuigkap zuigt niet voldoende af: • Heeft u de juiste snelheid gekozen?De verlichting doet het niet: • Is het lampje aan vervanging toe?• Is het lampje wel goed aangedraaid? 5019 318 33197 GB F NL E I 23 INSTALLATIE - AANWIJZINGEN VOOR DE MONTAGE Verwijder (indien voorzien) het afzuigpaneel en het(de) vetfilter(s). Voorafgaand monteren van dampopvanger op motoreenheid (indien voorzien): (a. ) schuif de dampopvanger op de geleidingen van de motoreenheid (indien gemonteerd, de twee schroeven van de dampopvanger verwijderen, waarmee de loop geblokkeerd is); (b. ) bedieningspaneel en lampen aansluiten; (c. ) met 14 schroeven vastzetten (max). Teken op de muur tot aan het plafond een streep, die overeenkomt met de middellijn van de kap. Breng het boorschema op de muur aan: de verticale middellijn op het boorschema moet samenvallen met de op de muur getekende middellijn en de onderste rand van het boorschema moet overeenkomen met onderste rand van de wasemkap. Breng het steunprofiel aan op het boorschema, waarbij u het laat samenvallen met de uitgestippelde rechthoek; teken de twee buitenste gaten en boor ze; verwijder het boorschema, steek 2 pluggen in de muur en bevestig het steunprofiel van de wasemkap met 2 schroeven van 5x45 mm. Hang de kap op aan het steunprofiel en stel afstand (5. ) en horizontale stand (6. ) van de kap af. Geef met een potlood binnenin de kap de 2 gaten aan voor de definitieve bevestiging. [. . . ] Sluit de lampenkap weer (klikbevestiging). Onderhoud Vervangen van de lampjes Afb. 1 * Alleen bij sommige modellen Montage van het koolstoffilter: 90° te draaien (g - Fig. Verwijder het draagframe van het filter door de knopjes het filter (i - Afb. Ga in omgekeerde volgorde te werk om het draagframe van het filter en het koolstoffilter weer op hun plaats aan te brengen. 3. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 948 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 948 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag