Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 918 IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 918 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 918 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 918 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 918 IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1005 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 918 IX INSTRUCTION FOR USE (996 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 918 IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Opmerking: Boor altijd alle gaten die op de boormal zijn aangegeven: de 2 bovenste dienen voor het ophangen van de kap, terwijl het onderste gat dient voor de definitieve bevestiging en de beveiliging. Breng het steunprofiel voor de schouw “G” tegen het plafond op de wand aan. Gebruik het steunprofiel als boorschema (het kleine gaatje in het steunprofiel moet samenvallen met de lijn die u eerder op de wand getekend hebt) en teken met het potlood 2 gaten. Plaats de schroef (en de ring!) in het onderste gat en schroef hem vast voor de definitieve bevestiging (VERPLICHT!!). [. . . ] Luchtuitgang (alleen voor gebruik met model met luchtcirculatie) Vetfilters: a Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet eens per maand met de hand of in de afwasmachine (kort programma met lage temperatuur) schoongemaakt b worden. Het kan zijn dat het vetfilter in de afwasmachine glans verliest en mat wordt, maar dit heeft beslist geen nadelige invloed op het filtervermogen. Voer bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit om het schoongemaakte en goed afgedroogde filter opnieuw te monteren. Halogeenlampjes: Maak voor het optillen gebruik van een platte schroevendraaier of ander geschikt gereedschap. 12V - 20W - G4 en let erop ze niet met de handen aan te raken. 5019 318 33248 D GB F NL E P I GR MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen wordt aangegeven met het symbool voor recycling . Volg de plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer u het apparaat afdankt. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een mogelijke bron van gevaar betekent. Product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt. Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Elektrische aansluiting De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje in de afzuigkap is vermeld. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, volgens de installatievoorschriften. LET OP: voordat u het circuit van de kap weer aansluit op de elektrische netvoeding en de juiste werking gaat controleren, altijd eerst controleren of de voedingskabel correct gemonteerd is en NIET tijdens de installatie klem is komen te zitten in de behuizing. Reiniging van de afzuigkap Let op!Indien olie/vetresten niet verwijderd worden (minstens eens per maand) kan dit brand veroorzaken. Gebruik nooit schuurmiddelen of alcohol. Voor de ingebruikneming Voor optimaal gebruik van uw afzuigkap is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en te bewaren. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een mogelijke bron van gevaar kan vormen. [. . . ] De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat. Opmerking: draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. Verklaring van overeenstemming Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - de veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt) - veiligheidsvereisten van de “EMC-richtlijn” 89/336/EEG herzien door de Richtlijn 93/68/EEG. Opsporen van storingen De afzuigkap werkt niet: • Zit de stekker wel goed in het stopcontact?De afzuigkap zuigt niet voldoende af: • Heeft u de juiste snelheid gekozen?De verlichting doet het niet: • Is het lampje aan vervanging toe? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 918 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 918 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag