Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 886/GY PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 886/GY. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 886/GY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 886/GY te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 886/GY PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (980 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 886/GY PROGRAM CHART (979 ko)
   WHIRLPOOL AKR 886/GY INSTRUCTION FOR USE (79 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 886/GYPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bevestig het monteerschema aan de rechter binnenwand van de keukenkast (11). Boor de gaten en steek de 2 pluggen (14) erin, bevestig de haken (15) en haak de wasemkap vast (16). Breng de beugels aan en stel de afstand van de muur volgens de vereisten af (17). [. . . ] Als het koolstoffilter al gemonteerd is en moet worden vervangen, draait u het koolstoffilter linksom. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. 6 5019 318 33227 D GB F NL E P I GR S N DK FIN MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen wordt aangegeven met het symbool voor recycling . Volg de plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer u het apparaat afdankt. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een mogelijke bron van gevaar betekent. Product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt. Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Elektrische aansluiting De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje in de wasemkap is vermeld. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, volgens de installatievoorschriften. LET OP: voordat u het circuit van de kap weer aansluit op de elektrische netvoeding en de juiste werking gaat controleren, altijd eerst controleren of de voedingskabel correct gemonteerd is en NIET tijdens de installatie klem is komen te zitten in de behuizing. De wasemkap schoonmaken Let op!Als olie/vetten niet worden verwijderd (minstens eenmaal per maand) kan dit brand veroorzaken. [. . . ] Zet er daarom geen voorwerpen op en overbelast hem niet Opmerking: draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. • 1. KLANTENSERVICE Alvorens de klantenservice in te schakelen 1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Opsporen van storingen”). Zet de wasemkap uit en weer aan om te kijken of het probleem is opgelost. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 886/GY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 886/GY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag