Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 855 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 855 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 855 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 855 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 855 IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5295 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 855 IX ENERGIELABEL (93 ko)
   WHIRLPOOL AKR 855 IX PRODUCTFICHE (40 ko)
   WHIRLPOOL AKR 855 IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (275 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 855 IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle veiligheidswaarschuwingen komen na het waarschuwingssymbool en de volgende tekst: GEVAAR: WAARSCHUWING: geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden. Alle veiligheidswaarschuwingen specificeren het mogelijke gevaar/risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u aan de volgende instructies: • De installatie moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. [. . . ] € Als de aanwijzingen voor het schoonmaken van de afzuigkap, en voor het vervangen van de filters niet worden opgevolgd, kan dat brand veroorzaken. € De afzuigkap mag nooit geopend worden als de vetfilters niet geïnstalleerd zijn en moet constant in de gaten gehouden worden. € Gasapparaten mogen uitsluitend onder de afzuigkap gebruikt worden als er pannen op staan. € Bij het gebruik van meer dan drie gasbranders moet het vermogensniveau 2 of hoger zijn. € Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. € De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten - gevaar voor een elektrische schok. • Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. € Wanneer de kookplaat in gebruik is, kunnen de toegankelijke delen van de afzuigkap heet worden. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard. Tips om energie te bespare • Schakel de afzuigkap in op de minimumsnelheid wanneer u met koken begint en laat hem nog enkele minuten na het beëindigen van het koken werken. € Verhoog de snelheid alleen in geval van grote hoeveelheden rook en damp en gebruik de hoogste snelheid (snelheden) alleen in extreme omstandigheden. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. € Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. NL23 - OPSPOREN VAN STORINGEN Het apparaat werkt niet: • Controleer de hoofdstroomtoevoer en of het apparaat op de elektrische voeding is aangesloten • Schakel het apparaat uit en weer in om te zien of de storing zich voor blijft doen. Het afzuigvermogen van de kap is onvoldoende: • Controleer de afzuigsnelheid en pas deze zo nodig aan; • Controleer of de filters schoon zijn • Controleer de ventilatieopeningen op eventuele verstoppingen. De verlichting werkt niet; • Controleer het lampje en vervang dit indien nodig • Controleer of het lampje correct gemonteerd is. Probeer het probleem zelf op te lossen aan de hand van de suggesties in de “Gids voor het oplossen van problemen”. Schakel het apparaat uit en weer in om te zien of de storing zich voor blijft doen. Neem, als de storing zich na bovenvermelde suggesties voor blijft doen, contact op het de dichtstbijzijnde Klantenservice. Geef daarbij altijd het volgende aan: • Een korte omschrijving van de storing; • Het exacte type en model van het apparaat • Het servicenummer (nummer na het woord “Service” op het typeplaatje), dat zich op de binnenkant van het apparaat bevindt. het servicenummer is ook aangegeven in het garantieboekje • Uw volledige adres • Uw telefoonnummer. Neem, indien reparaties noodzakelijk zijn, contact op met een erkende Klantenservice (om er zeker van te zijn dat er originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). [. . . ] Verzadiging vetfilter: wanneer deze gaat branden moet er onderhoud aan het filter uitgevoerd worden. Verzadiging van de filters met actieve koolstof: wanneer deze signalering gaat branden moet er onderhoud aan het filter uitgevoerd worden. Opmerking: deze functie is normaal gesproken uitgeschakeld en mag alleen ingeschakeld worden als de kap gebruikt wordt met luchtcirculatie (met gemonteerd koolstoffilter). Ga hiervoor als volgt te werk: - schakel de afzuigkap uit - houd de toetsen 1 en 3 tegelijkertijd ingedrukt tot de signalering stopt met knipperen (signalering uitgeschakeld) en constant gaat branden (signalering ingeschakeld). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 855 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 855 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag