Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 855 GWH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 855 GWH. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 855 GWH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 855 GWH te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 855 GWH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 855 GWH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € De voedingskabel dient voldoende lang te zijn om een het apparaat op het stopcontact aan te kunnen sluiten. € Trek nooit aan de voedingskabel van het apparaat om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. € Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet voor de gebruiker toegankelijk zijn. € Raak het apparaat nooit met natte lichaamsdelen aan en maak hier nooit gebruik van als u blootvoets bent. [. . . ] BEWAAR DEZE INSTRUCTIE NL22 INSTALLATIE Controleer, na het apparaat uit het verpakkingsmateriaal verwijderd te hebben, dat hij tijdens het transport niet beschadigd geraakt is. In het geval van problemen, neem contact op met de Dealer of de Klantendienst. Ter voorkoming van mogelijke beschadigingen raden we u aan om het apparaat voor de installatie uit de piepschuim base te verwijderden. VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE WAARSCHUWING: dit is een zwaar product; de afzuigkap mag alleen door twee of meer personen worden opgetild en geïnstalleerd. De minimumafstand tussen de pannen op de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap mag niet minder dan 40 cm bedragen bij elektrische kookplaten en 65 cm voor kookplaten op gas of gemengde kookplaten. Controleer bovendien de afstanden die in de handleiding van de kookplaat zijn vermeld, voordat u de kap installeert. Indien de installatie-instructies van de kookplaat een grotere afstand voorschrijven, dan dient u zich daar aan te houden. ELEKTRISCHE AANSLUITING Controleer of de elektrische spanning die aangegeven staat op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de voedingsspanning van uw woning. U kunt deze informatie vinden op de binnenkant van de kap, onder het vetfilter. Vervanging van de voedingskabel (type H05 VV-F 3 x 0, 75 mm²) moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze na de installatie worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. Als de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te installeren die aan de geldende voorschriften voldoet en die de volledige loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, in overeenstemming met de installatievoorschriften. aLGEMENE AABEVELINGEN Voor het gebruik Verwijder de kartonnen beschermingen , het doorzichtige plastic folie en de stickers van de accessoires. Controleer dat het apparaat tijdens het transport niet beschadigd geraakt is. Tijdens het gebruik Plaats nooit gewichten op het apparaat aangezien deze hierdoor beschadigd zou kunnen raken. MILIEUTIPS Verwerking verpakkingsmateriaal Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycleerd worden, hetgeen aangegeven wordt door het recycleersymbool . Het verpakkingsmateriaal mag dus niet in het milieu achtergelaten worden, maar moet volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten als afval verwerkt worden. Verwerking product Dit apparaat is gemarkeerd met het merkteken in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier weggegooid wordt draagt de gebruiker ertoe bij om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit product niet als huisvuil behandeld moet worden maar ingeleverd moet worden bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. NL23 HET OPSPOREN VAN STORINGEN Het apparaat werkt niet: • Controleer dat de netspanning aanwezig is en dat het apparaat elektrisch aangesloten is. € Schakel het apparaat uit en weer in om u ervan te verzekeren dat het probleem opgelost is. [. . . ] Uitvoering met luchtcirculatie De lucht wordt door het/de koolstoffilter(s) gefilterd en in de omliggende ruimte gerecycled. De installatie van de afzuigkap moet uit de buurt van zeer vuile plaatsen, ramen, deuren en warmtebronnen uitgevoerd worden. Bij de afzuigkap is al het benodigde materiaal voor installatie op de meeste gangbare wanden/plafonds bijgeleverd. Er moet echter contact opgenomen worden met een gekwalificeerd technicus om u ervan te verzekeren dat de materialen geschikt zijn voor het type wand/plafond. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 855 GWH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 855 GWH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag