Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 759 IX MANUAL DE INSTRUÇÕES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 759 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 759 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 759 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 759 IX MANUAL DE INSTRUÇÕES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5874 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 759 IX PRODUCTFICHE (40 ko)
   WHIRLPOOL AKR 759 IX ENERGIELABEL (93 ko)
   WHIRLPOOL AKR 759 IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (286 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 759 IXMANUAL DE INSTRUÇÕES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het apparaat aan te kunnen sluiten op het stopcontact. € Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen. € Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. € Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op als u op blote voeten loopt. [. . . ] Om eventuele schade te voorkomen wordt geadviseerd om de oven pas vlak voor de installatie van de piepschuim bodem te halen. VOORBEREIDING VOOR DE INSTALLATIE WAARSCHUWING: dit is een zwaar product; de afzuigkap mag alleen door twee of meer personen worden opgetild en geïnstalleerd. De minimumafstand tussen de pannen op de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap mag niet minder dan 50 cm bedragen bij elektrische kookplaten en 65 cm voor kookplaten op gas of gemengde kookplaten. Controleer bovendien de afstanden die in de handleiding van de kookplaat zijn vermeld, voordat u de kap installeert. Indien de installatie-instructies van de kookplaat een grotere afstand voorschrijven, dan dient u zich daar aan te houden. ELEKTRISCHE AANSLUITIN Controleer of de elektrische spanning die aangegeven staat op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de voedingsspanning van uw woning. U kunt deze informatie vinden op de binnenkant van de kap, onder het vetfilter. Vervanging van de voedingskabel (type H05 VV-F 3 x 0, 75 mm²) moet uitgevoerd worden door een erkend elektricien. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze na de installatie worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. Als de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te installeren die aan de geldende voorschriften voldoet en die de volledige loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, in overeenstemming met de installatievoorschriften. Tijdens het gebruik Zet geen zware dingen op het apparaat om beschadiging te voorkomen. MILIEUTIPS Weggooien van de verpakking Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals aangegeven wordt door het recyclingsymbool . De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. afvalverwerking van het product - Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). - Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. afdanken van huishoudelijke apparate • Dit product is vervaardigd van recyclebare of herbruikbare materialen. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. € Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht. NL23 - OPSPOREN VAN STORINGEN Het apparaat werkt niet: • Controleer de hoofdstroomtoevoer en of het apparaat op de elektrische voeding is aangesloten • Schakel het apparaat uit en weer in om te zien of de storing zich voor blijft doen. [. . . ] Opmerking: van de doos bestaan twee types, met bevestiging aan de voorkant of aan de achterkant. Volg de instructies in de afbeeldingen (20a en 20b) op basis van het door u aangeschafte model. De klem zorgt ervoor dat het netsnoer niet per ongeluk losgetrokken wordt. Sluit een rookafvoerbuis aan op de koppelingsring; de afvoerbuis moet naar buiten gericht worden (versie met afzuiging naar buiten) of naar de luchtstroomrichter (versie met luchtcirculatie). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 759 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 759 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag