Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 652 PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 652. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 652 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 652 te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 652 PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (326 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 652 IX PROGRAM CHART (325 ko)
   WHIRLPOOL AKR 652 IX INSTRUCTION FOR USE (79 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 652PROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële of geestelijke capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis van het apparaat tenzij ze door personen, die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, ingelicht zijn over het gebruik van het apparaat. € Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de handleiding. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur. € Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. [. . . ] € Maak voor alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden gebruik van werkhandschoenen. € Wanneer de kookplaat in werking is, kunnen de toegankelijke delen van de afzuigkap heet worden. verwerking van huishoudelijke apparaten • Dit product is gemaakt van recycleerbare of herbruikbare materialen. Dank het apparaat af in overeenstemming met de plaatselijke normen voor de afvalverwerking. Maak het apparaat onklaar voor gebruik, alvorens het af te danken, door de voedingskabel af te knippen. € Neem voor overige informatie over de behandeling, de terugwinning of de recycling van huishoudelijke apparaten contact op met uw plaatselijke bestuur, de afhaaldienst van het huishoudelijk afval of de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. BEWAAR DEZE INSTRUCTIE NL22 INSTALLATIE Controleer, na het apparaat uit het verpakkingsmateriaal verwijderd te hebben, dat hij tijdens het transport niet beschadigd geraakt is. In het geval van problemen, neem contact op met de Dealer of de Klantendienst. Ter voorkoming van mogelijke beschadigingen raden we u aan om het apparaat voor de installatie uit de piepschuim base te verwijderden. VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE WAARSCHUWING: dit is een zwaar product; de afzuigkap mag alleen door twee of meer personen worden opgetild en geïnstalleerd. De minimumafstand tussen de pannen op de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap mag niet minder dan 40 cm bedragen bij elektrische kookplaten en 65 cm voor kookplaten op gas of gemengde kookplaten. Als er een reparatie nodig is moet u zich tot de erkende Klantenservice wenden (waar u de garantie heeft dat er originele reserveonderdelen gebruikt worden en dat de reparatie op de juiste manier uitgevoerd wordt). Als ongewenst een dergelijk product in aanraking komt met het apparaat, reinig onmiddellijk met een vochtige doek. Voeg een aantal druppels afwasmiddel toe als de oppervlakken erg vuil zijn. Het gebruik hiervan kan met de tijd de emaille oppervlakken beschadigen. € Maak gebruik van reinigingsmiddelen die specifiek voor de reiniging van het product zijn en houd u aan de aanwijzingen van de Fabrikant. BELANGRIJK: reinig de filters minstens eenmaal per maand om de olie- en vetresten te verwijderen. VETFILTERS Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet eens per maand met de hand of in de afwasmachine (kort programma met lage temperatuur) afgewassen worden. Het kan zijn dat het vetfilter in de afwasmachine glans verliest en mat wordt, maar dit heeft geen nadelige invloed op het filtervermogen. Voer bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit om het schoongemaakte en goed afgedroogde filter opnieuw te monteren. KOOLSTOFFILTER (uitsluitend voor modellen met luchtcirculatie) houdt onaangename bereidingsluchtjes vast. Breng aan beide kanten een koolstoffilter aan, zodat beide beschermingsroosters van de rotor van de motor afgedekt zijn. [. . . ] Breng het boorschema aan op de muur (plak het vast met plakband): de verticale middenlijn op het boorschema moet samenvallen met de middenlijn die u op de wand hebt getekend. Opmerking: de onderste rand van het boorschema moet samenvallen met de onderste rand van de afzuigkap. BELANGRIJK: de onderste rand van het boorschema moet op een minimale afstand van 40 cm zijn (bij elektrische kookplaten) of van 65 cm (bij kookplaten op gas). Verwijder het boorschema van de muur, steek de 2 pluggen en de 2 schroeven in de gaten en laat ze ongeveer 5 mm uitsteken; steek de derde plug in het onderste gat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 652

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 652 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag