Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 650. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 650 te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (77 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 650 IX ENERGIELABEL (93 ko)
   WHIRLPOOL AKR 650 IX PRODUCTFICHE (40 ko)
   WHIRLPOOL AKR 650 IX PROGRAM CHART (567 ko)
   WHIRLPOOL AKR 650 IX INSTRUCTION FOR USE (75 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de schuifkap terug (22) en haak hem vast met behulp van de lipjes aan de zijkanten (23). Plaats het rooster of de metalen filters (24) met behulp van de desbetreffende systemen (25). Model met afzuiging: damp en stoom worden naar buiten afgezogen door een afvoerpijp, die op de verbindingsring bovenop de kap wordt bevestigd. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid beschikken. [. . . ] Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer van lucht moeten in acht worden genomen. 5019 318 33254 D GB F NL E P I GR PRODUCTINFORMATIEBLAD HET BEDIENINGSPANEEL A. 4 Vetfilter - kan van het volgende type zijn: Papieren vetfilter moet een keer per maand vervangen worden of wanneer bij een gekleurde bovenkant de kleur door de openingen van het rooster te zien is. Metalen filter moet of een keer per maand met de hand worden gewassen, of in de vaatwasser op een lage temperatuur en met een korte cyclus. Op den duur kan het metalen filter dof worden; de filtercapaciteit wordt daardoor echter niet aangetast. AFB. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. Voor het model met rooster: verwijder het bevestigingsframe van het vetfilter (Afb. Nadat u het vetfilter heeft vervangen of gereinigd, (afhankelijk van het model van uw wasemkap) voert u voor de montage de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit. Verzeker u ervan dat het vetfilter de gehele oppervlakte van het rooster bedekt. Vervangen van de lampjes: 1. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. Breng het afzuigrooster weer aan. 5019 318 33254 D GB F NL E P I GR MILIEUTIPS 1. Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, daar de kokende olie vlam kan vatten. Regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kap is de beste garantie voor een goede werking en optimale prestaties. Verwijder vastgekoekte voedselresten dikwijls van de vuile oppervlakken. Het is verboden een pijp van brandbaar materiaal te gebruiken voor de luchtafzuiging. Wanneer de afzuigkap tegelijk met toestellen wordt gebruikt die op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar). De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp van de verwarming of door het afvoerkanaal van apparaten die op gas of andere brandstoffen werken naar buiten worden geleid. Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn, wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken. Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid beschikken. Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer van lucht moeten in acht worden genomen. [. . . ] Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer van lucht moeten in acht worden genomen. De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat. Opmerking: draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. • Verklaring van overeenstemming Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - de veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt) - veiligheidsvereisten van de “EMC-richtlijn” 89/336/EEG herzien door de Richtlijn 93/68/EEG. Opsporen van storingen De afzuigkap werkt niet: • Zit de stekker wel goed in het stopcontact? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag