Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 648 IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 648 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 648 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 648 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 648 IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (489 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 648 IX PRODUCTFICHE (41 ko)
   WHIRLPOOL AKR 648 IX ENERGIELABEL (93 ko)
   WHIRLPOOL AKR 648 IX PROGRAM CHART (83 ko)
   WHIRLPOOL AKR 648 IX INSTRUCTION FOR USE (485 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 648 IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic etc. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, omdat het gevaarlijk kan zijn. Product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kap is de beste garantie voor een goede werking en optimale prestaties. Reinig regelmatig de aanzettingen van de vuile oppervlakken om vetophoping te vermijden. Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn, wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid beschikken. Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer van lucht moeten in acht worden genomen, volgens art. Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar). Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, omdat de kokende olie vlam kan vatten. Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat. Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp van de verwarming of door het afvoerkanaal van apparaten die op gas of andere brandstoffen werken naar buiten worden geleid. 5019 318 33287 GB F NL E I 17 Elektrische aansluiting De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje in de afzuigkap is vermeld. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, volgens de installatievoorschriften. WAARSCHUWING: voordat u het circuit van de kap weer aansluit op de elektrische netvoeding en de juiste werking gaat controleren, altijd eerst controleren of de voedingskabel correct gemonteerd is en tijdens het installeren NIET in de behuizing beklemd is geraakt. Geadviseerd wordt om de kap te laten installeren door een erkende monteur. Reiniging van de afzuigkap WAARSCHUWING!Indien olie-/vetresten niet verwijderd worden (minstens eenmaal per maand) kan dit brand veroorzaken. Gebruik nooit schuurmiddelen of alcohol. Alvorens de klantenservice in te schakelen 1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Opsporen van storingen”). Zet de afzuigkap uit en weer aan om te kijken of het probleem is opgelost. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de klantenservice. Vermeld de volgende gegevens: • de aard van de storing, • het model, dat vermeld staat op het typeplaatje in de kap en dat afgelezen kan worden door eerst de vetfilters te verwijderen, • uw volledige adres, • uw telefoonnummer, • het servicenummer (het nummer dat staat vermeld onder het woord SERVICE, op het typeplaatje binnenin de kap achter het vetfilter). [. . . ] Voor de kap met luchtcirculerende werking moet in deze fase ook de luchtstroomrichter F1 met twee schroeven worden bevestigd, als de roosters op de schouw zich aan de bovenkant bevinden (zie voor een schouw met de roosters aan de onderkant de installatiefase “7”). Voor de kap met luchtcirculerende werking (schouw met roosters aan de onderkant) moet de luchtstroomrichter F2 op de plaats van de verbindingsring worden bevestigd (model met bevestiging met 2 schroeven) of op de verbindingsring worden geklemd (model met 2 klemmen aan de achterkant en 1 bevestigingsschroef aan de voorkant). Model met luchtafvoer naar buiten: damp en stoom worden naar buiten afgezogen door een afvoerpijp, die op de verbindingsring bovenop de kap wordt bevestigd. Belangrijk: indien de kap is uitgerust met een koolstoffilter, moet dit worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 648 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 648 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag