Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 641 GY PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 641 GY. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 641 GY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 641 GY te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 641 GY PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2374 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 641 GY PROGRAM CHART (2373 ko)
   WHIRLPOOL AKR 641 GY INSTRUCTION FOR USE (75 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 641 GYPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de afstandhouder afhankelijk van de diepte van het keukenkastje en draai de 2 schroeven aan (19-20). Breng de flens en de uitvoerleiding 21A (niet bijgeleverd - model met afzuiging) of de luchtstroomrichter (21F model met filter) aan. Plaats de schuifkap terug (22) en haak hem vast met behulp van de lipjes aan de zijkanten (23). Plaats het rooster of de metalen filters (24) met behulp van de desbetreffende systemen (25). [. . . ] Indien de kap is uitgerust met een koolstoffilter, moet dit worden verwijderd. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid beschikken. Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer van lucht moeten in acht worden genomen. Model met luchtfilter: de lucht wordt gefilterd door een koolstoffilter en wordt in de omgeving teruggebracht. Indien de kap niet met een koolstoffilter is uitgerust, dient dit te worden besteld en gemonteerd te worden alvorens de kap in gebruik te nemen. 5019 318 33227 D GB F NL E P I GR S N DK FIN PRODUCTINFORMATIEBLAD HET BEDIENINGSPANEEL Verlichting: schuif de toets naar rechts of druk op de knop om de kap in te schakelen. Afzuigvermogen/-snelheid: schuif de toets naar rechts of druk op de volgende knop om de capaciteit of de snelheid te verhogen. Als u, met verlichting en snelheid ingeschakeld, de schuifkap opent, wordt de wasemkap ingeschakeld; als u de schuifkap sluit, wordt de wasemkap uitgeschakeld. AFB. Systemen voor het ontgrendelen van roosters of filters. Het verwijderen van het vetfilter bij vervanging of reiniging: 1. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. Voor het model met rooster: verwijder het bevestigingsframe van het vetfilter (Afb. Nadat u het vetfilter heeft vervangen of gereinigd, (afhankelijk van het model van uw wasemkap) voert u voor de montage de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit. Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - veiligheidsvereisten van de “Laagspanningsrichtlijn” 73/23/EEG - veiligheidsvereisten van de “EMC-richtlijn” 89/336/EEG herzien door de Richtlijn 93/68/EEG. Opsporen van storingen De wasemkap werkt niet: • Zit de stekker wel goed in het stopcontact?De wasemkap zuigt niet voldoende af: • Heeft u de juiste snelheid gekozen?De verlichting doet het niet: • Is het lampje aan vervanging toe?• Is het lampje wel goed aangedraaid? Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan alvorens de installatie voltooid is. Voordat u begint met de reiniging of het onderhoud van uw wasemkap, moet u de stekker uit het stopcontact halen of de stroom in uw woning uitschakelen. Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, daar de kokende olie vlam kan vatten. Regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kap is de beste garantie voor een goede werking en optimale prestaties. Verwijder vastgekoekte voedselresten dikwijls van de vuile oppervlakken. Het is verboden een pijp van brandbaar materiaal te gebruiken voor de luchtafzuiging. Wanneer de wasemkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 4Pa (4 x 10-5 bar). [. . . ] De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp van de verwarming of door het afvoerkanaal van apparaten die op gas of andere brandstoffen werken naar buiten worden geleid. Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn, wanneer de wasemkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken. Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid beschikken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 641 GY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 641 GY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag