Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 558/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 558/1. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 558/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 558/1 te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 558/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1133 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 558/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet voor de gebruiker toegankelijk zijn. • Raak het apparaat nooit met natte lichaamsdelen aan en maak hier nooit gebruik van als u blootvoets bent. • Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële of geestelijke capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis van het apparaat tenzij ze door personen, die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, ingelicht zijn over het gebruik van het apparaat. • Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de handleiding. [. . . ] Eventuele vervangingen van de voedingskabel (type H05 RR- F3 x 1, 5 mm) mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Als het apparaat van een stekker voorzien is, sluit deze aan op een stopcontact dat met de van kracht zijnde normen overeenstemt en dat op een bereikbare plaats aangebracht is. Als het apparaat niet voorzien is van een stekker (directe aansluiting op het netwerk) of als het stopcontact aangebracht is op een onbereikbare plaats, installeer een bipolaire schakelaar die met de normen overeenstemt om de algehele loskoppeling van het netwerk in omstandigheden van de overspanningscategorie III, in overeenstemming met de installatieregels, mogelijk te maken. ALGEMENE AABEVELINGEN Voor het gebruik Verwijder de kartonnen beschermingen, het doorzichtige plastic folie en de stickers van de accessoires. Controleer dat het apparaat tijdens het transport niet beschadigd geraakt is. Tijdens het gebruik Plaats nooit gewichten op het apparaat aangezien deze hierdoor beschadigd zou kunnen raken. Stel het apparaat nooit bloot aan weersomstandigheden. MILIEUTIPS Verwerking verpakkingsmateriaal Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden, hetgeen aangegeven wordt door het recyclingssymbool ( ). Het verpakkingsmateriaal mag dus niet in het milieu achtergelaten worden, maar moet volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten als afval verwerkt worden. Verwerking product Dit apparaat is gemarkeerd met het merkteken in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier weggegooid wordt draagt de gebruiker ertoe bij om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit product niet als huisvuil behandeld moet worden maar ingeleverd moet worden bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. NL23 HET OPSPOREN VAN STORINGEN Het apparaat werkt niet: • Controleer dat de netspanning aanwezig is en dat het apparaat elektrisch aangesloten is. • Schakel het apparaat uit en weer in om u ervan te verzekeren dat het probleem opgelost is. De afzuigkap zuigt niet voldoende af: • Controleer dat u de gewenste afzuigsnelheid ingesteld heeft; • Controleer dat de filters schoon zijn; • Controleer dat de openingen voor de luchtafvoer niet afgesloten zijn. De lamp functioneert niet: • Controleer of het lampje vervangen dient te worden; • Controleer of het lampje op correcte wijze geïnstalleerd is. KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. Probeer het probleem eerst zelf op te lossen op basis van de in "Het opsporen van storingen" beschreven punten. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt. Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice. Houd de volgende informatie bij de hand: • een korte beschrijving van de storing; • het exacte type en model van het apparaat; • het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje), aan de binnenkant van het apparaat. [. . . ] Uitsluitend voor de versie met luchtcirculatie: Bevestig de luchtstroomrichter aan het steunprofiel van de schouw. Bevestig de kap definitief met schroeven aan de muur zoals aangegeven. Sluit een rookafvoerbuis aan op de koppelingsring; de afvoerbuis moet naar buiten gericht worden (versie met afzuiging naar buiten) of naar de luchtstroomrichter (versie met luchtcirculatie). Opmerking (alleen voor het model met afvoer naar buiten): de afzuigkap is voorzien van een meervoudige verbinding die in de afvoeropening van de afzuigkap gestoken moet worden voor het gebruik van afvoerbuizen van Ø125 of Ø 120 mm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 558/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 558/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag