Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 526 IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 526 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 526 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 526 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 526 IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (242 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 526 IX BEDIENUNGSANLEITUNG (242 ko)
   WHIRLPOOL AKR 526 IX INSTRUCTION FOR USE (240 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 526 IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Trek nooit aan de voedingskabel van het apparaat om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. • Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet voor de gebruiker toegankelijk zijn. • Raak het apparaat nooit met natte lichaamsdelen aan en maak hier nooit gebruik van als u blootvoets bent. • Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële of geestelijke capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis van het apparaat tenzij ze door personen, die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, ingelicht zijn over het gebruik van het apparaat. [. . . ] AANSLUITING OP HET ELEKTRISCHE NETWERK Controleer dat de spanning die op het serienummerplaatje van het product aangegeven staat overeenkomt met het elektrische netwerk. Dit plaatje bevindt zich aan de binnenkant van de afzuigkap en wordt zichtbaar door het antivetfilter te verwijderen. Eventuele vervangingen van de voedingskabel (type H05 VV-F)) mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Als het apparaat van een stekker voorzien is, sluit deze aan op een stopcontact dat met de van kracht zijnde normen overeenstemt en dat op een bereikbare plaats aangebracht is. Als het apparaat niet voorzien is van een stekker (directe aansluiting op het netwerk) of als het stopcontact aangebracht is op een onbereikbare plaats, installeer een bipolaire schakelaar die met de normen overeenstemt om de algehele loskoppeling van het netwerk in omstandigheden van de overspanningscategorie III, in overeenstemming met de installatieregels, mogelijk te maken. ALGEMENE AABEVELINGEN Voor het gebruik Verwijder de kartonnen beschermingen, het doorzichtige plastic folie en de stickers van de accessoires. Controleer dat het apparaat tijdens het transport niet beschadigd geraakt is. Tijdens het gebruik Plaats nooit gewichten op het apparaat aangezien deze hierdoor beschadigd zou kunnen raken. Stel het apparaat nooit bloot aan weersomstandigheden. MILIEUTIPS Verwerking verpakkingsmateriaal Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden, hetgeen aangegeven wordt door het recyclingssymbool ( ). Het verpakkingsmateriaal mag dus niet in het milieu achtergelaten worden, maar moet volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten als afval verwerkt worden. Verwerking product - Dit apparaat is gemarkeerd met het merkteken in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). - Door ervoor te zorgen dat het product op de juiste manier weggegooid wordt draagt de gebruiker ertoe bij om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit product niet als huisvuil behandeld moet worden maar ingeleverd moet worden bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. NL23 HET OPSPOREN VAN STORINGEN Het apparaat werkt niet: • Controleer dat de netspanning aanwezig is en dat het apparaat elektrisch aangesloten is. • Schakel het apparaat uit en weer in om u ervan te verzekeren dat het probleem opgelost is. De afzuigkap zuigt niet voldoende af: • Controleer dat u de gewenste afzuigsnelheid ingesteld heeft; • Controleer dat de filters schoon zijn; • Controleer dat de openingen voor de luchtafvoer niet afgesloten zijn; De lamp functioneert niet: • Controleer of het lampje vervangen dient te worden; • Controleer of het lampje op correcte wijze geïnstalleerd is. KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. Probeer het probleem eerst zelf op te lossen op basis van de in "Het opsporen van storingen" beschreven punten. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt. Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice. Houd de volgende informatie bij de hand: • een korte beschrijving van de storing; • het exacte type en model van het apparaat; • het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje), aan de binnenkant van het apparaat. Het servicenummer staat ook vermeld in het garantieboekje; • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Als er een reparatie nodig is moet u zich tot de erkende Klantenservice wenden (waar u de garantie heeft dat er originele reserveonderdelen gebruikt worden en dat de reparatie op de juiste manier uitgevoerd wordt). REINIGING WAARSCHUWING: - Maak nooit gebruik van stoomreinigers. - Koppel het apparaat van het elektrische netwerk los. BELANGRIJK: maak geen gebruik van bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als ongewenst een dergelijk product in aanraking komt met het apparaat, reinig onmiddellijk met een vochtige doek. [. . . ] Alleen bij het model met luchtafvoer naar buiten - Sluit de luchtafvoerpijp aan op de aansluitring. Alleen bij het model met luchtcirculatie met schouw - Bevestig de luchtstroomrichter op het steunprofiel en sluit de afvoerbuis aan op de luchtstroomrichter. Alleen bij de modellen met luchtcirculatie of luchtafvoer naar buiten met schouw - Installeer de schouw op zijn plaats boven de kap. Alleen bij de modellen met luchtcirculatie of luchtafvoer naar buiten met schouw - Haal het bovenste gedeelte weg en bevestig de schouw met twee schroeven zoals aangegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 526 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 526 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag