Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 469 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 469 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 469 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 469 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 469 IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (467 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 469 IX PRODUCTFICHE (40 ko)
   WHIRLPOOL AKR 469 IX ENERGIELABEL (93 ko)
   WHIRLPOOL AKR 469 IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (310 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 469 IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in de handleiding. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur. • Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. • Let er op, in het geval u gaten in de muur boort, dat u de elektrische aansluitingen en/of de buizen niet beschadigt. [. . . ] • Laat de pan nooit onbewaakt achter tijdens het frituren van levensmiddelen aangezien de olie vlam kan vatten. • Verzeker u ervan, alvorens de lampen aan te raken, dat ze afgekoeld zijn. • Maak nooit gebruik van de afzuigkap als de lampen niet correct geïnstalleerd zijn en laat hem nooit zo achter om het mogelijke gevaar voor elektrocutie te voorkomen. • Maak voor alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden gebruik van werkhandschoenen. • Wanneer de kookplaat in werking is, kunnen de toegankelijke delen van de afzuigkap heet worden. Verwerking van huishoudelijke apparaten • Dit product is gemaakt van recycleerbare of herbruikbare materialen. Dank het apparaat af in overeenstemming met de plaatselijke normen voor de afvalverwerking. Maak het apparaat onklaar voor gebruik, alvorens het af te danken, door de voedingskabel af te knippen. • Neem voor overige informatie over de behandeling, de terugwinning of de recycling van huishoudelijke apparaten contact op met uw plaatselijke bestuur, NL22 INSTALLATIE Controleer, na het apparaat uit het verpakkingsmateriaal verwijderd te hebben, dat hij tijdens het transport niet beschadigd geraakt is. In het geval van problemen, neem contact op met de Dealer of de Klantendienst. Ter voorkoming van mogelijke beschadigingen raden we u aan om het apparaat voor de installatie uit de piepschuim base te verwijderden. Vermeld altijd het volgende: • de aard van de storing; • het exacte type en model van het apparaat; • het servicenummer (dat is het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje) in het apparaat. Het servicenummer is ook in het garantieboekje vermeld; • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. neem in geval van reparatie contact op met een erkend Technisch Servicecentrum (hetgeen garant staat voor gebruik van originele onderdelen en correct uitgevoerde reparatie). REINIGING WAARSCHUWING: - Gebruik geen stoomreinigers. - Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt met het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een vochtig doekje. Als de buitenkant erg vuil is, voeg dan een paar druppels afwasmiddel toe aan het water. Afdrogen met een droge doek. BELANGRIJK: gebruik geen schuursponsjes, sponsjes van staalwol of metalen schrapers. Het gebruik hiervan kan, in de loop van de tijd, de geëmailleerde oppervlakken beschadigen. • Gebruik reinigingsmiddelen die speciaal bedoeld zijn voor afzuigkappen en volg de aanwijzingen van de fabrikant op. BELANGRIJK: spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op de bedieningstoetsen als u de afzuigkap schoonmaakt om beschadiging van het apparaat te voorkomen. BELANGRIJK: reinig de filters minstens eenmaal per maand om olie- of vetresten te verwijderen. NL24 ONDERHOUD WAARSCHUWING: - draag beschermende handschoenen. - koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. VETFILTERS Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet eens per maand met de hand of in de afwasmachine (kort programma met lage temperatuur) afgewassen worden. Het kan zijn dat het vetfilter in de afwasmachine glans verliest en mat wordt, maar dit heeft geen nadelige invloed op het filtervermogen. [. . . ] Vervang het koolstoffilter om de 4 maanden Monteren of vervangen van het koolstoffilter 1. Verwijder alle vetfilters (zie de paragraaf ‘vetfilters’). 3 Monteer het koolstoffilter om het rooster van de motor af te dekken en draai het rechtsom tot het op zijn plaats vastklikt. Ga in omgekeerde volgorde te werk om de koolstoffilters weer op hun plaats aan te brengen. CLACK! CLACK! NL25 BIJGELEVERD MATERIAAL Haal alle onderdelen uit de verpakkingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 469 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 469 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag