Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 420 NB PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 420 NB. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 420 NB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 420 NB te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 420 NB PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (165 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 420 NB PRODUCTFICHE (38 ko)
   WHIRLPOOL AKR 420 NB ENERGIELABEL (50 ko)
   WHIRLPOOL AKR 420 NB PROGRAM CHART (272 ko)
   WHIRLPOOL AKR 420 NB INSTRUCTION FOR USE (70 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 420 NBPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 31833000. fm5 Page 1 Tuesday, March 20, 2001 3:29 PM AKR419-420-424-425-426-427-428-429-430-601-619-620-624-625-626-627-628-629-720 D INSTALLATIONSANGABEN Mindestabstand zur Kochflche: 60 cm (Elektroplatten), 70 cm (Gas-, l- oder Kohleflammen). Schlieen Sie das Gert erst nach erfolgter Installation an die Stromversorgung an. [. . . ] S'il s'avre difficile d'accder la prise de courant une fois qu'elle a t insre dans la fiche, installez un interrupteur bipolaire conforme facilement accessible ayant une ouverture minimale de 3 mm entre les contacts. NL INSTALLATIEKAART Minimumafstand tot het kooktoestel: 60 cm (elektrische kooktoestellen), 70 cm (kooktoestellen op gas, olie of kolen). Geef het apparaat geen stroom totdat de installatie geheel voltooid is. Als de stekker na plaatsing in het stopcontact niet goed toegankelijk is, moet een genormaliseerde tweepolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm worden gemonteerd, op een duidelijke toegankelijke plaats. 5019 318 33000 31833000. fm5 Page 2 Tuesday, March 20, 2001 3:29 PM AKR419-420-424-425-426-427-428-429-430-601-619-620-624-625-626-627-628-629-720 E FICHA DE INSTALACIN Distancia mnima desde los fuegos: 60 cm (fuegos elctricos), 70 cm (fuegos de gas, gasleo o carbn). No conecte el aparato a la corriente elctrica hasta que la instalacin est completamente finalizada. Si la clavija no se encuentra en un punto accesible una vez enchufada, se deber aplicar un interruptor bipolar segn las normas con una distancia de abertura entre los contactos no inferior a 3 mm, que naturalmente deber ser accesible. P FICHA DE INSTALAO Distncia mnima dos foges: 60 cm (foges elctricos), 70 cm (foges a gs, leo ou carbono). Se a ficha, aps ter sido introduzida na tomada, no se encontrar num ponto acessvel, deve-se sempre aplicar um interruptor bipolar segundo as normas e com uma distncia dos contactos na abertura no inferior a 3 mm, facilmente acessvel. I SCHEDA INSTALLAZIONE Distanza minima dai fuochi: 60 cm (fuochi elettrici), 70 cm (fuochi a gas, gasolio o carbone). Non dare corrente all?apparecchio finch l?installazione non totalmente completata. Se la spina, una volta inserita nella presa, non si trova in un punto accessibile, si dovr comunque applicare un interruttore bipolare a norme con una distanza dei contatti in apertura non inferiore a 3 mm, chiaramente accessibile. *5 +  $12. )12. 1. )2"0120" FP 02!"0120" FP 0120". 0! #02!0. #0! # +. 22 21 .  #1202. !1 2!3 / 20200 02!)!0*. 21#10#!2 !&12"0. 212. 1" 2 3"0221*/0112!. /0!102. 1010 0 0* !)1. 1!0. 2 020/ )"/. )2"10 2&. 1+00$12. )12. 1. . 2 "02. *2&0. 3+ PP100* . !1011 5019 318 33000 31833000. fm5 Page 3 Tuesday, March 20, 2001 3:29 PM AKR419-420-424-425-426-427-428-429-430-601-619-620-624-625-626-627-628-629-720 5019 318 33000 31833000. fm5 Page 8 Tuesday, March 20, 2001 3:29 PM HET PRODUCTINFORMATIEBLAD AKR419-420-424-425-426-427-428-429-430-601-619-620-624-625-626-627-628-629-720 HET BEDIENINGSPANEEL A. [. . . ] Bevestig het koolstoffilter aan de voorzijde met behulp van de klemmen (h) die op het filter zitten. 20 W (alleen bij de modellen AKR 427-627-720) of lampjes van het type PL van 9 W (alleen bij de modellen AKR 419-426-619-626). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 420 NB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 420 NB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag