Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 420 IX 01 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 420 IX 01. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 420 IX 01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 420 IX 01 te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 420 IX 01 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (631 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 420 IX 01 PRODUCTFICHE (40 ko)
   WHIRLPOOL AKR 420 IX 01 ENERGIELABEL (93 ko)
   WHIRLPOOL AKR 420 IX 01 PROGRAM CHART (628 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 420 IX 01PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt. Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES WAARSCHUWING: om het risico op ongelukken, elektrische schokken, letsel aan personen of schade tijdens het gebruik van de afzuigkap te voorkomen dient u de volgende elementaire voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. [. . . ] Regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kap is de beste garantie voor een goede werking en optimale prestaties. Reinig regelmatig de aanzettingen van de vuile oppervlakken om vetophoping te vermijden. Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn, wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid beschikken. Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer van lucht moeten in acht worden genomen, volgens art. Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar). Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, omdat de kokende olie vlam kan vatten. Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat. Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp van de verwarming of door het afvoerkanaal van apparaten die op gas of andere brandstoffen werken naar buiten worden geleid. 5019 318 33260 GB F NL E I 21 Elektrische aansluiting De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje in de afzuigkap is vermeld. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, volgens de installatievoorschriften. WAARSCHUWING: voordat u het circuit van de kap weer aansluit op de elektrische netvoeding en de juiste werking gaat controleren, altijd eerst controleren of de voedingskabel correct gemonteerd is en tijdens het installeren NIET in de behuizing beklemd is geraakt. Geadviseerd wordt om de kap te laten installeren door een erkende monteur. Reiniging van de afzuigkap WAARSCHUWING: Indien olie-/vetresten niet verwijderd worden (minstens eenmaal per maand) kan dit brand veroorzaken. Gebruik nooit schuurmiddelen of alcohol. Alvorens de klantenservice in te schakelen 1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie “Opsporen van storingen”). Zet de afzuigkap uit en weer aan om te kijken of het probleem is opgelost. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de klantenservice. Vermeld de volgende gegevens: • de aard van de storing, • het model, dat vermeld staat op het typeplaatje in de kap en dat afgelezen kan worden door eerst de vetfilters te verwijderen, • uw volledige adres, • uw telefoonnummer, • het servicenummer (het nummer dat staat vermeld onder het woord SERVICE, op het typeplaatje binnenin de kap achter het vetfilter). [. . . ] Bevestig de kap met de 4 schroeven M vanuit de binnenzijde van het kastje. Bedieningspaneel Verlichting: schuif de toets naar rechts of druk op de knop om de kap in te schakelen. Afzuigcapaciteit/-snelheid: schuif de toets naar rechts of druk op de volgende knop om de capaciteit of de snelheid te verhogen. Vetfilter - kan van het volgende type zijn: Papieren vetfilter moet een keer per maand vervangen worden of wanneer bij een gekleurde bovenkant de kleur door de openingen van het rooster te zien is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 420 IX 01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 420 IX 01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag