Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 1050 IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 1050 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKR 1050 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR 1050 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKR 1050 IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1200 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKR 1050 IX PRODUCTFICHE (40 ko)
   WHIRLPOOL AKR 1050 IX ENERGIELABEL (93 ko)
   WHIRLPOOL AKR 1050 IX GEBRUIKSAANWIJZING (690 ko)
   WHIRLPOOL AKR 1050 IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (285 ko)
   WHIRLPOOL AKR 1050 IX PROGRAM CHART (1198 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKR 1050 IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (Dit is niet noodzakelijk voor afzuigkappen van klasse II die worden geïdentificeerd met het symbool op het label met specificaties). • De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het apparaat te kunnen aansluiten op een stopcontact. • Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen. • Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. [. . . ] Controleer of het apparaat tijdens het transport niet beschadigd is geraakt. Tijdens het gebruik Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden. NL26 MILIEUTIPS Verwerking als afval van de verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen wordt aangegeven met het recyclingsymbool . De diverse onderdelen van de verpakking mogen niet in het milieu worden achtergelaten, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften. Verwerking als afval van het product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht. OPSPOREN VAN STORINGEN De afzuigkap werkt niet Controleer of: • Er geen stroomuitval is. De afzuigkap zuigt niet voldoende af Controleer of: • De geselecteerde snelheid voldoende is voor de aanwezige hoeveelheid rook en damp. • De keuken voldoende geventileerd wordt zodat er nieuwe lucht kan worden ingelaten. De kap stopt tijdens de werking Controleer of: • Er geen stroomuitval is. • De thermische magneetschakelaar met lektroombeveiliging (herstelzekering) niet in werking is getreden. De lamp werkt niet • Controleer of de lamp moet worden vervangen. De afstandsbediening werkt niet • Controleer of de batterijen moeten worden vervangen. • Controleer of de lithiumbatterijen goed in hun ruimte geplaatst zijn. NL27 KLANTENSERVICE Alvorens de klantenservice in te schakelen: 1. Ga na of u het probleem niet zelf kunt oplossen aan de hand van de punten die beschreven zijn in "Opsporen van storingen". Zet de afzuigkap uit en weer aan om te kijken of het probleem is verholpen. Als de hieronder vermelde storingen optreden, moet u onmiddellijk contact opnemen met de Klantenservice: • De afzuigkap maakt geluiden die niet te herleiden zijn, en u kunt geen defecten in het apparaat ontdekken; • De motor werkt onregelmatig, er zijn vreemde geluiden te horen of de motor is defect; • De omschakeling werkt niet naar behoren. Als het probleem na bovengenoemde controles niet verholpen is, gelieve contact op te nemen met de dichtstbijzijnde klantenservice. Vermeld altijd: • een korte beschrijving van de storing; • het exacte type en model van het apparaat; • het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje) binnenin het apparaat. Het servicenummer is ook te vinden in het garantieboekje; • Uw volledige adres; • Uw telefoonnummer. Neem voor reparatie contact op met een erkend Technisch Servicecentrum (hetgeen garant staat voor gebruik van originele onderdelen en correct uitgevoerde reparatie). REINIGING WAARSCHUWING: - gebruik geen stoomreinigers. - Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet. BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt met het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een vochtig doekje. Als de buitenkant erg vuil is, voeg dan een paar druppels afwasmiddel toe aan het water. [. . . ] N. B. : tijdens de werking van de afzuigkap blijft het ledlampje branden; het lampje gaat uit als de motor UIT wordt geschakeld. RESET van de filters De afzuigkap is uitgerust met een mechanisme dat signaleert wanneer het vetfilter schoongemaakt moet worden. De verzadiging van het vetfilter wordt aangegeven (bij een uitgeschakelde afzuigkap) door het knipperen van het ledlampje. Om de functie te resetten houdt u de toets "■" 3 seconden ingedrukt met uitgeschakelde motor. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKR 1050 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKR 1050 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag