Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM 9010/NE PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM 9010/NE. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKM 9010/NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM 9010/NE te teleladen.


WHIRLPOOL AKM 9010/NE PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (152 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKM 9010/NE PRODUCTINFORMATIEBLAD (240 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKM 9010/NEPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een onjuiste instelling van de bedieningsknoppen. • Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de warmte• 2 3 6 7 1 8 9 5 • • • • • • • 4 Belangrijk: Om onherstelbare schade aan het glaskeramisch oppervlak te vermijden mogen niet worden gebruikt: - pannen met een niet volledig vlakke onderkant. - metalen potten met geëmailleerde onderkant. Om de kookplaat te gebruiken, draait u de knop(pen) naar rechts tot op de gewenste stroominstelling. [. . . ] Op de kookplaat koken met vet of olie zonder dat u erbij blijft, kan gevaarlijk zijn en tot brand leiden. Probeer brand NOOIT te blussen met water, maar schakel het apparaat uit en dek de vlammen af met bijvoorbeeld een deksel of brandblusdeken. Metaalhoudende voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op het oppervlak van de kookplaat worden gelegd, omdat ze heet kunnen worden. 5019 300 02550 Om uw kookplaat naar volle tevredenheid te kunnen gebruiken, wordt u verzocht deze instructies zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst. ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Vóór het gebruik moet het volgende worden verwijderd: - de stickers die op de plaat zitten; - kartonnen beschermingen en plastic beschermfolie; - controleer of de kookplaat tijdens het transport niet is beschadigd. Wanneer u twijfelt, kunt u contact opnemen met de klantenservice. De kookplaat schakelt niet uit: KLANTENSERVICE - Zorg ervoor dat de knop niet op “0” staat. Draai de meerpolige schakelaar een paar minuten op “Uit” en zet hem dan weer terug op “Aan”. • • • • • • - koppel de kookplaat onmiddellijk los van de netvoeding. Reiniging en onderhoud • • • • • • Maak de kookplaat na elk gebruik schoon, nadat hij is afgekoeld. Dit voorkomt het aankoeken van vuil en maakt het reinigen eenvoudiger. Gebruik een schone doek, absorberend keukenpapier en afwasmiddel of een speciaal reinigingsmiddel voor glaskeramiek. Verwijder aangekoekt vuil met de speciale schraper (indien meegeleverd) en specifieke reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, reinigingsmiddelen op chloorbasis, ovenreinigers of pannensponsjes. De kookplaat moet regelmatig behandeld worden met een van de specifieke producten die in de handel verkrijgbaar zijn, volgens de aanwijzingen van de fabrikant. STORINGEN OPSPOREN De kookplaat werkt niet: - Controleer of de voedingsspanning ingeschakeld is. - Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem is opgelost. Voordat u de Klantenservice belt • Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen, aan de hand van de punten die beschreven zijn in het hoofdstuk “Storingen opsporen”. Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice. Vermeld altijd: • een korte beschrijving van de storing; • het type en het exacte model van de kookplaat; • servicenummer (d. w. z. het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat zelf); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wanneer er een reparatie nodig is, neem dan contact op met een officieel klantenservicepunt (om te garanderen dat er originele reserveonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd). Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het product. Strip ongeveer 70 mm van de kabelbekleding van het netsnoer (G). Steek de kabel in de kabelklem en sluit de stroomdraden aan op het klemblok zoals aangegeven in het diagram dat afgedrukt is op het deksel. Nadat de elektrische aansluiting tot stand is gebracht, bevestigt u de kookplaat in het werkblad en haakt u deze in de bevestigingsrichels, zoals te zien is in de illustratie. • Afvoer van gebruikte huishoudelijke apparatuur • De diverse onderdelen van de verpakking mogen niet worden afgevoerd als afval, maar moeten opnieuw worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke instanties. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt kunnen worden als dit product op een verkeerde manier als afval wordt verwerkt. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. [. . . ] Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw winkelier of het dichtstbijzijnde assistentiecentrum. • • • Zaag een opening in het werkblad met de aangegeven afmetingen. Wij adviseren de binnenranden van het werkblad af te dichten met houtlijm of silicone. Breng de meegeleverde afdichting op zijn plaats aan, als deze nog niet is aangebracht, nadat het oppervlak waar het moet worden aangebracht grondig schoongemaakt is. MILIEUTIPS Verpakkingsmateriaal verwijderen • Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool . Glaskeramische kookplaat Voorbereiding van de behuizing • Zaag het werkblad uit alvorens het apparaat te installeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKM 9010/NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKM 9010/NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag