Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM 430/NB GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM 430/NB. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKM 430/NB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM 430/NB te teleladen.


WHIRLPOOL AKM 430/NB GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1665 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKM 430/NB PROGRAMMA OVERZICHT (1597 ko)
   WHIRLPOOL AKM 430/NB PRODUCT-INFORMATIEBLAD (330 ko)
   WHIRLPOOL AKM 430/NB PROGRAM CHART (1573 ko)
   WHIRLPOOL AKM 430/NB INSTRUCTION FOR USE (1650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKM 430/NBGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - De installatie of het onderhoud moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Als de informatie in deze handleiding niet exact opgevolgd wordt, kan er brand of WAARSCHUWING explosie ontstaan die schade aan eigendommen of letsel aan personen veroorzaakt. Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat. [. . . ] • Na aansluiting op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden gecontroleerd op lekkages. Nu kunt u de branders aansteken en de knoppen van de hoogste stand in de laagste stand draaien, om de stabiliteit van de vlam te controleren. A C C B C 5019 319 01819 Fabrikant: Whirlpool Europe S. r. l. Borghi, 27 21025 Comerio (VA) ITALIË ELEKTRISCHE AANSLUITING WAARSCHUWING WAARSCHUWING Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. • De elektrische aansluiting dient te worden gerealiseerd volgens de plaatselijke voorschriften. L Aarde (geel/groen) N VERVANGEN VAN DE SPROEIERS (zie de sproeiertabel in de Gebruiksaanwijzing) Verwijder de roosters (A). Schroef de sproeier die vervangen moet worden los met een dopsleutel van de juiste maat (C). • Vervang hem door een sproeier die geschikt is voor het nieuwe type gas. • Als u een meervoudige brander heeft, gebruik dan een moersleutel om de sproeier (E) te vervangen. Denk er voor de installatie van de kookplaat aan dat de sticker waarop de gasafstelling vermeld staat, en die bij de sproeiers geleverd wordt, zodanig moet worden aangebracht dat hij de bestaande informatie omtrent de gasafstelling bedekt. • • • • • BELANGRIJK: de gegevens over de spanning en de stroomopname staan op het typeplaatje vermeld. MONTAGE Maak het omtrekoppervlak schoon en breng vervolgens de meegeleverde afdichting op de kookplaat aan, zoals op de afbeelding. INSTELLING VAN DE LAAGSTE STAND VAN DE KRANEN Om er zeker van te zijn dat de laagste stand goed is afgesteld, moet de knop worden verwijderd, waarna u als volgt te werk gaat: • draai de schroef vaster voor een lagere vlamhoogte (-); • draai de schroef losser voor een hogere vlamhoogte (+). De afstelling moet worden verricht terwijl de kraan in de laagste stand staat (kleine vlam) . • De primaire lucht van de branders hoeft niet te worden bijgesteld. • 40 Plaats de kookplaat in de opening in het werkblad, die gemaakt is volgens de maten die zijn aangegeven in de Gebruiksaanwijzing. OPMERKING: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat naar boven naar buiten te kunnen halen. Gebruik voor het vastzetten van de kookplaat de bijgeleverde beugels (A). Plaats de beugels in de desbetreffende boringen (aangegeven met de pijl), en zet hen vast met behulp van hun schroeven, al naargelang de dikte van het werkblad (zie de volgende afbeeldingen). Blad 20 mm 20 Blad 40 mm Op dit punt kunt u de branders aansteken en de knoppen van de hoogste stand in de laagste stand draaien, om de stabiliteit van de vlam te controleren. Na de instelling moet worden afgedicht met afdichtingswas of soortgelijk materiaal. VERWIJZING NAAR PLAATSELIJKE VOORSCHRIFTEN Blad 30 mm 30 60 Blad 60 mm De installatie moet worden uitgevoerd volgens de norm NBN D 51-003. KLANTENSERVICE Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u de klantenservice belt: - type storing of probleem; - exact model (te vinden op het label op het instructie-/garantieboekje); - servicenummer; dit is het nummer dat u aantreft na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het label op het instructie-/garantieboekje; - uw volledige adres en telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, zoals aangegeven staat in de garantie. NEE AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN WAARSCHUWING Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. Als het apparaat bedoeld is om te werken met ander gas dan de soort die op het typeplaatje en het informatielabel bovenop de kookplaat wordt vermeld, dan moeten de sproeiers worden vervangen. Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die in de Gebruiksaanwijzing staat aangegeven. • De sproeiers moeten worden vervangen door de Klantenservice of door een gekwalificeerd monteur. • Sproeiers die niet bij het apparaat geleverd zijn, moeten worden besteld bij de Klantenservice. [. . . ] • Druk de knop tegen het bedieningspaneel om de brander aan te steken. • Nadat de brander is aangestoken moet u de knop nog ongeveer 5-10 seconden ingedrukt houden om de veiligheidsinrichting goed te laten werken. De beveiliging waarmee de brander is uitgerust zal het gas afsluiten als de brander per ongeluk uitgaat (door tocht, tijdelijk onderbreken van de gastoevoer, gemorste vloeistoffen etc. ). • De knop mag niet langer dan 15 seconden ingedrukt worden gehouden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKM 430/NB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKM 430/NB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag