Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM 228/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM 228/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKM 228/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM 228/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKM 228/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (434 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKM 228/IX PROGRAMMA OVERZICHT (1134 ko)
   WHIRLPOOL AKM 228/IX PROGRAM CHART (400 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKM 228/IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik geen schurende of bijtende producten, producten op basis van chloor of schuursponzen. Zorg ervoor dat er geen zure of basische substanties zoals azijn, mosterd, zout, suiker of citroensap op de kookplaat achterblijven. Roosters, branderdeksels en branders kunnen worden verwijderd om ze schoon te maken. Was ze met de hand af in warm water met een niet-schurend reinigingsmiddel. [. . . ] • Als de kookplaat een glaskeramisch oppervlak heeft, is het volgende niet toegestaan: - het gebruik van potten en pannen van gietijzer en aardewerk - het gebruik van hitteverdelers (b. v. metaalgaas) - het gebruik van twee kookzones voor dezelfde pan • Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig zijn (het openzetten van een raam of verhoging van de afzuigkracht van de wasemkap). • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is, en laat ze niet spelen met de bedieningen of andere onderdelen van het apparaat. Waarschuwing: de rubberen beschermstukken van de roosters kunnen gevaar opleveren voor jonge kinderen, omdat ze erin kunnen stikken. Controleer nadat de roosters verwijderd zijn of alle rubberstukken weer correct zijn aangebracht. Waarschuwing: het glazen deksel (indien meegeleverd) kan verbrijzelen als het oververhit raakt. Controleer na het gebruik of de knoppen in de stand OFF staan, en sluit de hoofdkraan van de gastoevoer of de kraan van de gasfles af • OPSPOREN VAN STORINGEN Als de kookplaat niet goed werkt. Lees de aanwijzingen voor het opsporen van storingen door, voordat u de Klantenservice belt. De brander ontsteekt niet, of de vlam is niet gelijkmatig Controleer of: • Het gas of de elektrische voeding niet uitgeschakeld zijn, en vooral of de gaskraan open staat. De brander gaat uit Controleer of: • De knop bij het aansteken van de brander lang genoeg ingedrukt is om de beveiliging te activeren. • De openingen van de brander niet verstopt zitten in de buurt van het thermokoppel. • De instelling van de laagste stand correct is (zie de desbetreffende paragraaf). De pannen staan niet stabiel Controleer of: • De bodem van de pan perfect vlak is • De pan midden op de brander staat. Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice. KLANTENSERVICE Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u de klantenservice belt: type storing of probleem; exact model (te vinden op de gebruiksaanwijzing en de garantie); het servicenummer; dit is het nummer dat u aantreft na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op de garantie; uw volledige adres en telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een officieel Klantenservicepunt, zoals aangegeven staat in de garantie. Opmerking: Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het product. MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool . Dit geeft aan dat het materiaal bij een plaatselijk afvalverwerkingscentrum moet worden ingeleverd. Product Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EEG met betrekking tot Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). [. . . ] • Als u een drievoudige bander heeft, gebruik dan een moersleutel om de sproeier te vervangen (E) Denk er voor de installatie van de kookplaat aan dat de sticker waarop de gasafstelling vermeld staat, en die bij de sproeiers geleverd wordt, zodanig moet worden aangebracht dat hij de bestaande informatie omtrent de gasafstelling bedekt. ELEKTRISCHE AANSLUITING • • • De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan mensen of dieren, of voor materiële schade die ontstaat doordat niet aan deze eisen is voldaan. Wanneer de kookplaat geïnstalleerd is, dient een meerpolige contactschakelaar te worden aangebracht met een opening tussen de contacten van minimaal 3 mm, die voor volledige afkoppeling zorgt. Indien vervanging van het netsnoer noodzakelijk is, mag deze uitsluitend worden vervangen door een netsnoer dat dezelfde eigenschappen heeft als degene die door de fabrikant is geleverd (type H05V2V2-F T90°C of H05RR-F). Deze ingreep moet worden uitgevoerd oor een gekwalificeerd technicus. INSTELLING VAN DE LAAGSTE STAND VAN DE KRANEN Om er zeker van te zijn dat de laagste stand goed is afgesteld, moet de knop worden verwijderd, waarna u als volgt te werk gaat: • draai de schroef vaster om de vlamhoogte te verkleinen (-) • draai de schroef losser om de vlamhoogte te vergroten (+) De afstelling moet worden verricht terwijl de kraan in de laagste stand staat (kleine vlam) . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKM 228/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKM 228/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag