Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AFG 821 NF GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AFG 821 NF. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AFG 821 NF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AFG 821 NF te teleladen.


WHIRLPOOL AFG 821 NF GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AFG 821 NF PRODUCT-INFORMATIEBLAD (182 ko)
   WHIRLPOOL AFG 821 NF PROGRAM CHART (182 ko)
   WHIRLPOOL AFG 821 NF INSTRUCTION FOR USE (619 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AFG 821 NFGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ] • Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst. • Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning • Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd). • De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen. 31 30302004NL. fm Page 32 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM GEBRUIK VAN DE VRIEZER In deze vriezer kunnen reeds ingevroren voedingsmiddelen worden geplaatst en verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Ingebruikneming van de vriezer • Het is niet nodig de temperatuur van de vriezer in te stellen met de thermostaat, aangezien het apparaat al ingesteld is in de fabriek. • Het alarm wordt geactiveerd, omdat de temperatuur in het vriesvak nog niet laag genoeg is om de levensmiddelen erin te zetten. • Zet de levensmiddelen pas in de vriezer wanneer het alarm is uitgeschakeld (raadpleeg voor meer informatie het bijgeleverde productinformatieblad). Regeling van de temperatuur Raadpleeg het bijgeleverde productinformatieblad voor de regeling van de temperatuur. Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de vriezer. De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast. De functie 6th Sense gaat indien aanwezig automatisch aan in de volgende gevallen: Openen van de deur De functie treedt in werking bij iedere opening van de deur die de binnentemperatuur van het apparaat wijzigt, en blijft actief gedurende de tijd die nodig is om automatisch de optimale conserveringscondities te herstellen. Plaatsen van in te vriezen levensmiddelen De functie treedt iedere keer dat er voedsel in het apparaat wordt geplaatst in werking, en blijft actief gedurende de tijd die nodig is om optimale invriescondities te creëren, waarbij de juiste balans tussen de kwaliteit van het invriezen en het energieverbruik wordt gegarandeerd. OPMERKING: de duur van de functie 6th Sense wordt niet alleen op basis van de hoeveelheid in te vriezen voedingsmiddelen berekend, maar ook op basis van de hoeveelheid voedingsmiddelen die reeds aanwezig is in de vriezer, en van de buitentemperatuur. Daarom is het normaal dat significante veranderingen hierin van invloed zijn op het gedrag van het product. De functie “6th Sense” Invriezen Op het serienummerplaatje wordt vermeld hoeveel kg verse levensmiddelen kunnen worden ingevroren in 24 uur. Om de producten optimaal in te vriezen drukt u 24 uur voordat u de levensmiddelen in de vriezer plaatst op de snelvriestoets (tot het gele lampje gaat branden). In het algemeen is ongeveer 24 uur snelvriezen nadat het voedsel in de vriezer is gezet voldoende; schakel de snelvriesfunctie na deze periode uit. Belangrijk: Bij kleine hoeveelheden levensmiddelen kan de snelvriesfunctie al na enkele uren uitgeschakeld worden, om onnodig energieverbruik te vermijden. Bij apparaten met de functie 6th Sense wordt de werking van het apparaat automatisch geregeld en hoeft u niets te doen (zie het hoofdstuk De functie “6th Sense”) 32 30302004NL. fm Page 33 Wednesday, March 8, 2006 3:49 PM Adviezen voor het invriezen en conserveren van de verse voedingsmiddelen. • Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt zijn voor invriezen. • De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn. • Verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst invriezen, om de voedingsstoffen, de structuur, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden. Het verdient de voorkeur vlees en wild vóór het invriezen voldoende lang te laten besterven. Opmerking: • Warme levensmiddelen altijd laten afkoelen alvorens ze in te vriezen. • Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. [. . . ] Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden. • Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden: • 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum; • 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen. • Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. • Reinig de binnenkant (zie “Reiniging en onderhoud”). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AFG 821 NF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AFG 821 NF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag