Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AFG 663 DGT GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AFG 663 DGT. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AFG 663 DGT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AFG 663 DGT te teleladen.


WHIRLPOOL AFG 663 DGT GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (532 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AFG 663 DGT INSTRUCTION FOR USE (573 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AFG 663 DGTGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3nl33004. fm Page 35 Monday, February 9, 2004 5:16 PM GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS DE VRIEZER TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN INSTALLATIE INFORMATIE OVER DE WERKING BEWAREN VAN LEVENSMIDDELEN INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN ONTDOOIEN VAN DE VRIEZER REINIGING EN ONDERHOUD STORINGEN OPSPOREN KLANTENSERVICE 35 3nl33004. fm Page 36 Monday, February 9, 2004 5:16 PM ALVORENS DE VRIEZER TE GEBRUIKEN Het apparaat is afgesteld om te werken bij begrensde omgevingstemperaturen op basis van de klimaatklasse die op het typeplaatje is aangegeven: SN, N tot 32°C ST tot 38°C T tot 43°C Gebruik de vriezer alleen voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. Voor een optimaal gebruik van uw vriezer is het raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een beschrijving van het apparaat en nuttige wenken voor het bewaren van voedsel aantreft, aandachtig door te lezen. • Controleer na het uitpakken van de vriezer of deze niet beschadigd is. Uw leverancier dient in geval van schade binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld. [. . . ] Tijdens deze handeling knippert de waarde die op de digitale indicator is weergegeven. • Druk meerdere malen op de toets (2) om de ingestelde temperatuur op een lagere waarde in te stellen. Tijdens deze handeling knippert de waarde die op de digitale indicator is weergegeven. • Ongeveer 5 seconden nadat de knop voor het laatst is ingedrukt wordt de ingestelde temperatuur opgeslagen in het geheugen. De digitale indicator (1) stopt met knipperen en geeft opnieuw de binnentemperatuur van het apparaat weer. • Om de ingestelde temperatuur van het apparaat op elk tijdstip te controleren, dient u op één van de twee toetsen voor de temperatuurregeling te drukken. De tijd die nodig is om de temperatuur in de vriezer rond de ingestelde waarde te laten komen, kan variëren afhankelijk van weersomstandigheden en de gekozen instelling; de temperatuurschommelingen worden in ieder geval met een zekere vertraging weergegeven. ECO-instelling De functie ECONOMISCH wordt aanbevolen als het apparaat slechts gedeeltelijk gevuld wordt, onder het niveau van de “e” die op de afscheider staat. De ECONOMISCHE functie van het apparaat instellen: • Druk eenmaal op één van de twee toetsen voor de regeling van de temperatuur (2; 3). • De digitale indicator (1) knippert en geeft de temperatuur aan die van tevoren is ingesteld. • Druk meerdere malen op de toets (3) om de temperatuur op een hogere waarde in te stellen tot op de digitale indicator de ECO-waarde is bereikt. OPMERKING: door het activeren van de snelvriesfunctie terwijl het apparaat in de ECOmodus staat, wordt deze laatste functie automatisch uitgeschakeld gedurende de gehele duur van de snelvriesfunctie. 39 3nl33004. fm Page 40 Monday, February 9, 2004 5:16 PM Toetsenblokkering • Met deze functie kunnen wijzigingen van de instellingen, doordat onopzettelijk op de toetsen wordt gedrukt, vermeden worden. • Als de functie eenmaal is ingeschakeld en er op een toets wordt gedrukt, wordt de bijbehorende functie niet geactiveerd. • Om de toetsenblokkering in te schakelen tegelijkertijd de toetsen (2) en (7) gedurende ongeveer 3 seconden indrukken, tot de gele indicator (6) gaat branden. • Ga als volgt te werk om het toetsenbord te deblokkeren: wanneer de gele indicator uitgaat, is de toetsenblokkering gedeactiveerd. Alarmen • Alarm temperatuur Signaleert dat de binnentemperatuur hoger is dan -12°C. Het geluidsalarm kan uitgeschakeld worden door op de toets (7) te drukken. Het lampje (8) blijft knipperen totdat de temperatuur teruggekeerd is tot onder -12°C. • Alarm lange black-out Signaleert dat als gevolg van een black-out van het elektriciteitsnet de binnentemperatuur waarden heeft bereikt die hoger zijn dan -8° C. Het geluidsalarm wordt ingeschakeld, het rode lampje (8) knippert en de digitale indicator (1) geeft knipperend de hoogst bereikte temperatuur tijdens de black-out aan. Door op de toets (7) te drukken; geeft de digitale indicator opnieuw de actuele binnentemperatuur weer. Het is raadzaam de bewaardatum op de verpakking aan te geven, om te zorgen dat het product tijdig geconsumeerd zal worden. Let er op, bij het plaatsen van de levensmiddelen die u wilt conserveren, dat de deur goed dicht kan. Tips voor het bewaren van diepvriesproducten Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. [. . . ] • Controleer of er niet kort geleden verse levensmiddelen in het apparaat geplaatst zijn. • Controleer of verse levensmiddelen correct geplaatst zijn (zie hoofdstuk “Invriezen van levensmiddelen”). • Controleer of het apparaat niet naast een warmtebron is geplaatst. • Controleer of het ventilatierooster en de condensator schoon zijn. 7. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AFG 663 DGT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AFG 663 DGT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag