Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AFB 900 PRODUCTINFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AFB 900. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AFB 900 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AFB 900 te teleladen.


WHIRLPOOL AFB 900 PRODUCTINFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (373 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AFB 900 PRODUCT FICHE (50 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AFB 900PRODUCTINFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriesvak komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. Om het risico van verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in de vriezer te spelen of zich hierin te verstoppen. • Verwijder de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u begint met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door iemand die daartoe geautoriseerd is. [. . . ] Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. 29 40046cNl. fm5 Page 30 Wednesday, November 29, 2000 12:39 PM GEBRUIK VAN HET VRIESVAK In deze vriezer kunnen al ingevroren levensmiddelen worden bewaard en verse levensmiddelen worden ingevroren. De vriezer functioneert bij omgevingstemperaturen tussen +16° C en +32° C. Ingebruikneming van de vriezer • Het is niet nodig de temperatuur van de vriezer in te stellen met de thermostaat, aangezien het apparaat al in de fabriek ingesteld is. Het alarm wordt geactiveerd aangezien de temperatuur in het vriesvak nog niet laag genoeg is om de levensmiddelen erin te zetten. Zet de levensmiddelen pas in de vriezer wanneer het alarmsignaal gedeactiveerd is (raadpleeg voor meer informatie het bijgaande productinformatieblad). • • • Temperatuurinstelling Raadpleeg voor de instelling van de temperatuur het bijgaande productinformatieblad. Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de vriezer. De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden aangepast. Invriezen Op het serienummerplaatje van het apparaat is de maximumhoeveelheid verse levensmiddelen in kg aangegeven die in 24 uur kan worden ingevroren. Druk voor de beste resultaten van de vriezer 24 uur voordat u de levensmiddelen erin plaatst op de toets voor snel invriezen (tot het gele lampje gaat branden). Deze laatste dienen in de vriesvakken geplaatst te worden (zie het bijgaande productinformatieblad). Bij de producten met meer dan 5 vakken is het raadzaam het vak onder de invriesvakken vrij van levensmiddelen te laten en er de koelaccu's te plaatsen, indien deze aanwezig zijn. Over het algemeen zijn ongeveer 24 uur vanaf het moment dat u de levensmiddelen heeft geplaatst voldoende voor het snelvriezen; schakel na afloop van deze periode de snelvriesfunctie uit. Wacht twee of drie minuten om het mogelijk te maken de lage druk die zich heeft gevormd te compenseren. 32 40046cNl. fm5 Page 33 Wednesday, November 29, 2000 12:39 PM HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel hoe dan ook het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan plegen. Druk voor de elektronische modellen op de toets voor het in/uitschakelen voordat u de stekker er uittrekt. Wij raden u aan het vriesvak een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de koelroosters te dik is geworden. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur wordt geopend en is over het algemeen groter op de bovenste roosters. • Open de deur en haal alle levensmiddelen uit het vriesvak, wikkel hen in krantenpapier strak tegen elkaar en zet hen op een heel koele plaats of in een koeltas. Verwijder het afvoerkanaal voor dooiwater en zet een bakje onder de afvoer. Reinig de binnenkant van het vriesvak met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Opmerking: druk voor de elektronische modellen op de toets voor het in/uitschakelen nadat u de stekker in het stopontact heeft gestoken en voordat u het product weer inschakelt. • • • • • • • • • REINIGING EN ONDERHOUD Reinig geregeld de condensator aan de achterkant van het apparaat met een stofzuiger of een borstel. Een langere periode niet gebruiken • • • • Maak de vriezer leeg. Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan en om de interne vochtigheid te verwijderen. 33 40046cNl. fm5 Page 34 Wednesday, November 29, 2000 12:39 PM STORINGEN OPSPOREN 1. • Is het afvoerkanaal voor het water op de juiste wijze teruggeplaatst?Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens: • Richt u zich tot de Klantenservice. [. . . ] Opmerkingen: • Als de voorste rand van het meubel warm is, is er geen sprake van een defect; dit is een normaal verschijnsel, het voorkomt condensvorming. • Het koelcircuit kan vreemde geluiden voortbrengen, zoals gorgelende of expansiegeluiden. KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de Klantenservice: 1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie “Storingen opsporen”). Is dit niet het geval, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AFB 900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AFB 900 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag