Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADP7442WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADP7442WH. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ADP7442WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADP7442WH te teleladen.


WHIRLPOOL ADP7442WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3135 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ADP7442WH (3114 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ADP7442WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPAREN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART. (zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) PROGRAMMAKEUZETOETS Druk (meerdere keren) op de toets “P” tot het nummer van het gewenste programma (P1. . . Px) op het display verschijnt (Zie “Programmatabel” hieronder). TOETS START/HERVATTEN Druk op deze toets om het gekozen programma te starten: het controlelampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit. [. . . ] Reinig de sproeimondstukken onder stromend water (gebruik zo nodig tandenstokers). . . Sproeierarmen Verwijder verstoppingen/ aanslag. NL -5- Wat moet u doen als. . . Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. (Na het bijvullen kan het controlelampje van het zoutniveau blijven branden gedurende een aantal afwascycli). - Oplossingen. . . Vul reservoir bij met zout (voor meer informatie - raadpleeg pagina 2). Vul reservoir bij met glansspoelmiddel (voor meer informatie - raadpleeg pagina 3). Controleer of de functie “Uitgestelde start” geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze functie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. RESET het apparaat zo nodig door op ANNULEREN te drukken of start de cyclus direct door op START te drukken. De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). De watertoevoerslang mag niet bogen zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden. . . . zoutcontrolelampje brandt . . . glansspoelmiddelindicator brandt . . . werkt niet/start niet . . . “F6 E7” of “F6 E1” of “H2O” wordt weergegeven - - . . . “F6 E3”/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat) - . . . “F8 E1” wordt weergegeven - Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart Mogelijke oorzaken. . . Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de functie “Halve lading/Multizone”. . . . zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op Oplossingen. . . Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. [. . . ] Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. - Laat het apparaat niet buiten functioneren - Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van de afwasmachine. - Het water in de afwasmachine is geen drinkwater - Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: dit levert ontploffingsgevaar op!- De geopende deur kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het serviesgoed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ADP7442WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ADP7442WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag