Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD te teleladen.


WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3517 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD PRODUCTFICHE (53 ko)
   WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD INSTALLATION (3510 ko)
   WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD PRODUCT FICHE (53 ko)
   WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD INSTRUCTION FOR USE (16 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FDGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT! (zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) PROGRAMMAKEUZETOETS Druk (meerdere keren) op de toets “P” tot het nummer van het gewenste programma op het display verschijnt (P1. . . Px) (Zie “Programmatabel” hieronder). TOETS START/HERVATTEN Druk op deze toets om het gekozen programma te starten: het controlelampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit. Als de deur tijdens een wascyclus geopend wordt, wordt de cyclus tijdelijk onderbroken: het controlelampje Start knippert. Om de cyclus weer te starten drukt u op de Starttoets en sluit u de deur binnen 3 seconden. TOETS ANNULEREN/UIT Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen. Als de toets wordt ingedrukt terwijl er een programma loopt, dan wordt het lopende programma geannuleerd en wordt het water gedurende 1 minuut afgevoerd (op het display wordt 0:01 weergegeven). [. . . ] - (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld). Om het lopende programma te veranderen: - Open de deur, druk op de toets ANNULEREN/UIT om het lopende programma te annuleren en sluit de deur. - (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld). - Open de deur en druk op een willekeurige toets, behalve ANNULEREN/UIT om het apparaat in te schakelen. - Druk op de toets START en sluit de deur binnen 3 seconden. Uitschakelen van het apparaat. Nadat het programma geëindigd is, gaat het apparaat automatisch over in de Stand-by modus. Wees voorzichtig bij het openen van de deur: er kan hete stoom uit komen. Begin bij het uitladen van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water op het serviesgoed eronder kunnen vallen. Het droogresultaat kan verbeterd worden door de deur van het apparaat even open te laten alvorens te beginnen met legen, zodat de stoom kan ontsnappen en de vaat droog wordt Het onderste deel van het werkblad van de keuken moet beschermd zijn (zie de ‘Aanwijzingen voor de montage’). Onderhoud en reiniging Onderhoud en reiniging Draai het microfilter los (1), verwijder het (2) en verwijder het fijnmazige filter (3). . . Plaatsen Filters Controleer en reinig deze indien nodig 10 Kleine storingen zelf oplossen . . . Plaats de bovenste en onderste sproeiarmen en schroef ze stevig vast. Reinig de sproeimondstukken onder stromend water (gebruik zo nodig tandenstokers). . . Sproeiarmen Verwijder verstoppingen/ aanslag. NL -5- Wat moet u doen als. . . Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. . . . werkt niet/start niet Functienummer “F”x - knippert Mogelijke oorzaken. . . Het apparaat moet ingeschakeld zijn. Controleer of de functie “Uitgestelde start” geselecteerd is (indien aanwezig). Is dat het geval, dan start het apparaat uitsluitend nadat de ingestelde tijd is verstreken. Indien nodig dient u het apparaat te RESETTEN door te drukken op ANNULEREN, of dient u de cyclus onmiddellijk te starten door op START te drukken. De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet verstopt zijn. De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de assemblage-instructies. Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. [. . . ] Zorg ervoor dat de waterinlaatslang van het juiste type is (“70 °C Max” of “90 °C Max”). Kinderbeveiliging - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ADG 8798 A PC FD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag