Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 8575 FD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 8575 FD. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ADG 8575 FD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ADG 8575 FD te teleladen.


WHIRLPOOL ADG 8575 FD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4052 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ADG 8575 FD PRODUCTFICHE (53 ko)
   WHIRLPOOL ADG 8575 FD ENERGIELABEL (142 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ADG 8575 FD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte handleiding Tabel LEES DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT! (zie rechts voor een beschrijving van de extra functies) PROGRAMMAKEUZETOETS Druk (meerdere keren) op de toets “P” tot het nummer van het gewenste programma (P1. . . Px) op het display verschijnt (Zie “Programmatabel” hieronder). TOETS START/HERVAT Druk op deze toets om het gekozen programma te starten: het controlelampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit. Als de deur tijdens een afwascyclus geopend wordt, wordt de cyclus tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert. Om de cyclus weer te starten, drukt u op de Start-toets en sluit u binnen 3 seconden de deur. TOETS ANNULEREN/UIT Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen. Als hij wordt ingedrukt terwijl er een programma bezig is, wordt dit programma geannuleerd en wordt er 1 minuut lang water afgevoerd. [. . . ] Om het lopende programma te veranderen: - Open de deur, druk op de toets om het lopende programma te annuleren en sluit de deur. - (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld). - Open de deur en druk op een willekeurige toets behalve om het apparaat in te schakelen. - Druk op de toets en sluit binnen 3 seconden de deur. Uitschakelen van het apparaat. Nadat het programma geëindigd is, gaat het apparaat automatisch over in de Stand-by modus. Wees voorzichtig bij het openen van de deur: er kan hete stoom uit komen. Begin bij het uitladen van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water Onderhoud en reiniging Onderhoud en reiniging Schroef het microfilter vast LET OP DE KLIK!Draai het microfilter los (1), verwijder het (2) en verwijder het fijnmazige filter (3). . . 3 Filters Controleer en reinig deze indien nodig 1 2 Afspoelen onder stromend water. . . 5 Plaatsen 4 CLICK! 6 10 Kleine storingen zelf oplossen. . . Plaats de bovenste en onderste sproeiarmen en schroef ze stevig vast. 4 Sproeierarm en Verwijder verstoppingen/ aanslag. 2 1 Schroef de bovenste arm los en verwijder hem. . . 3 Schroef de onderste arm los en verwijder hem. . . Reinig de sproeimondstukken onder stromend water (gebruik zo nodig tandenstokers). . . 7 5 6 8 NL -5- Wat moet u doen als. . . Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. . . . zoutcontrolelampje brandt glansspoelmiddelindicator brandt . . . werkt niet/start niet - Mogelijke oorzaken. . . Zoutreservoir is leeg. (Na het bijvullen kan het controlelampje van het zoutniveau blijven branden gedurende een aantal afwascycli). - Oplossingen. . . Vul reservoir bij met zout (voor meer informatie - raadpleeg pagina 2) Pas de waterhardheid aan - zie tabel, pagina 2 Vul reservoir bij met glansspoelmiddel (voor meer informatie - raadpleeg pagina 3) Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is. Controleer of de functie “Uitgestelde start” geselecteerd is (indien aanwezig). Is dat het geval, dan start het apparaat uitsluitend nadat de ingestelde tijd is verstreken. Indien nodig dient u het apparaat te RESETTEN door te drukken op ANNULEREN, of dient u de cyclus onmiddellijk te starten door op START te drukken. De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0, 5 liter per minuut). De watertoevoerslang mag niet geknikt zijn en het ingangsfilter in de waterkraanaansluiting mag niet vuil zijn. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt. Sluit de waterkraan. . . . “F6 E7” of “F6 E1” wordt weergegeven - - . . . “F6 E3/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat) - . . . “F8 E1” wordt weergegeven - . . . toont andere foutdisplay “Fx Ey” brandt - Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. [. . . ] Zorg ervoor dat de waterinlaatslang van het juiste type is (“70 °C Max” of “90 °C Max”). Veiligheid van kinderen - Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. - Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen. Veiligheidswaarschuwingen - Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ADG 8575 FD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ADG 8575 FD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag